Rüyada Boşamak görmek

Rüyada Boşamak görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

Molla Cami: Rüyada bir erkeğin hanımını boşaması, hayra yorumlanmaz. Böyle bir rüya, geçimin daralmasına veya gerçekten ayrılık olmasına ya da ikisinden birinin vefat etmesine işaret eder. Bu rüyayı evli kadın görürse, kocasıyla arasına başka birisinin girmesiyle tartışmaların çıkmasına, dolayısıyla da üzüntülere sebep olacağına, eğer rüya sahibi (kadın) hasta ise düşman olarak birbirleriyle yaşamlarını sürdüreceklerine işarettir.


Diyanet: Bir kimsenin rüyasında karısını boşadığını görmesi; içinde bulunduğu şu günlerde büyük bir huzursuzluğa maruz kalacağına delaletle tabir edilir. Bazı yorumculara göre: Rüyanızda karı boşadığınızı görmeniz; bulunduğunuz beldeyi terk ederek başka yere göç edeceğinize veya işleriniz bozularak sıkıntıya düşeceğinize yorumlanır. Yine birtakım yorumculara göre: Boşadığınız hanımınız hasta ise; onun vefat edeceğine delaletle tabir olunur.


Nablusi: Bekar kimsenin rüyada kadın boşaması, gerek hayır ve gerek şer olsun bulunduğu durumdan el çekmesine delalet eder. Evli bir kimsenin rüyada karısını boşaması, geçiminin fenalaşmasına veya —bilhassa hasta olanlar için— öleceğine delalet eder.
Rüyada üç talak vermekle kadın boşamak dönme ihtimali bulunmayan bir durumdan vazgeçmesine veya düşmanlarıyla anlaşmasına delalet eder. Rüyada hanımını boşadığım görmek Cenab-ı Hakkın: «Eğer (Karı - Koca) birbirinden (Boşanıp) ayrılacak olurlarsa Allah her birini fazlü keıemiyle ihtiyaçtan vareste kılar» (Surei Nisa, ayet 130) mealindeki ayet hükmünde, o kimse zengin olur.
Rüyada hanımını «Talak-ı Ric'i» (*) İle boşadığını gören kimse, yapmakta olduğu bir vazife ve san'atı —tekrar ona dönmek niyetiyle — muvakkaten terkeder. Bir kimse rüyada hanımını «Talak-ı bain» (**) ile boşadığuıi görse, yapmakta olduğu vazife ve san'atı —tekrar ona dönmek niyetiyle— terkeder.
Bir kimse rüyada hanımını «Talak-ı Sünni» (***) ile boşasa ve üzerindan de üç hayız ve temizlenme müddeti geçtiğini görse, san'atı-nı zengin olduktan sonra terkeder.
Bazı tabirciler rüyada hanımını boşadığını gören kimse, mülkünü terkeder, bazıları da o kimse vazifesinden almır, dediler.
Bazı tabirciler ise, boşamak — kadın erkeğin saltanat ve dünyalığı olduğundan — fakirliğe delalet eder.
Bir kimse rüyada, hasta olan hanımını «talak-ı bain» ile boşadığını görse, hanımı ölür, dediler.
Cariyesini sattığını veya azad ettiğini görmek de o cariyenin ölümüne delalet eder. Hasta olan hanımını «Talak-ı Ric'i» ile boşadığını görse, onun iyileşmesi ümid edilir.
(*) Talakı Ric'i: Hanımına yaklaştıktan sonra serahaten ve işareten üç adedine veya bir bedele mukarim olmadan ayrılmaya delalet eden bir vasıfla sıfatlanan ve bir şeye benzetilmiş bulunmayan bir boşanmadır.
(**) Talak-ı Bain: Hanımına yaklaşınazdan önce meydana gelen veya yaklaştıktan soma ayrılmayı ifade eden kinayeli bir sözle yapılan yahut açık bir ifadeyle yapılıp da serahaten ve işareten üç adedine veya bir bedele mukarim bulunan yahut ayrılığa delalet eden bir vasıfla tavsiye ya da bir şeye benzetilerek yapılan boşanmadır.
(***) Talakı Sünni: İtabı gerektirmeyecek şekilde meydana gelen talaktır.


Seyyid Süleyman: Ebu Said'ül Vaaz diyor ki: Karısını boşadığını gören, zengin olur. Bir rivayete göre rüya sahibi, reisinden ayrılır yahutta vazifesinden azl olunur. Karısını kat'i surette boşadığını gören, işini terk eder. Bir daha o işe geri dönmez. Karısını boşadıktan sonra kıskanan, onu tekrar almak ister. Tabirciler kıskançlığı hırsla yorumlamışlardır.
İbn-i Şirin demiştir ki: Rüyasında bir tek zevcesini boşayan, izzet ve itibarını kaybeder. Rüya sahibinin başka bir karısı yahutta cariyeleri varsa, malı eksilir. Evli olmadığı halde karısını boşadığını görenin, eceli yakındır.
Kirmani boşanma rüyasını şunlarla manalandırıyor: Zenginlik, ortaktan ayrılma, azl, işlerin bozulması, mal kaybı ve istenmeyen bir şeyin meydana gelmesi.
Karısını boşadığını gören, en sadık dostunu şiddetle azarlar veya onu bir suçla itham eder. Karısını bir talak ile boşayan kendisi veya karısı hasta ise şifaya kavuşur. Zevcesine üç defa boş ol diyen, hastalanır. Çok dindar bir insanın karısını boşaması, dünya işlerinden tamamen uzaklaşıp ahiret için ibadet edeceğine delalettir.