Rüyada Borç görmek

Rüyada Borç görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Borçlu olduğunu görmek sıkıntı ve zillete, Borç ödediğini görmek sıkıntıdan kurtulmaya, akraba ziyaretene ve zor olan şeyin kolaylaşmasına; hac mevsiminde ise hacca gitmeye, Vadesi dolan borcu ödemek zekatını vermeye; diğer durumlarda olursa namaz kılmayya, Borçlu olmadığı halde borcu olduğun görmek helal kazanca yahut hayır yapmaya delalet eder.


Molla Cami: Rüyada borçlu olmak, zillet ve hakarettir. Bir kimse rüyada borcunu ödediğini, bir hakkı eda ettiğini görse o kimse akrabalarını ziyaret eder, yahut bir yoksulun karnını doyurur. Din ve dünya işlemden müşkil olan bir şeyin kolaylaşmasına işaret eder.Bazı tabirciler, borç ödemek, yolculuktan dönmektir, dediler.Bir kimse rüyada, borç ile mahkum olduğunu ve kendisinin de borcu itiraf ettiğini, halbuki gerçekten (uyanıklıkta) böyle bir borcunun olmadığını görse, bahsedilen borç onu ihata eden günahı ve ahirette de azaba düşüreceği kötüameldir. Yahut göreceği bazı dert ve hastalıklardır.


Diyanet: Rüyada borçlu olunduğunun görülmesi; zillet ve hakaretle yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında borç ödediğini görmesi; bir şeyden dolayı canı sıkılıp moralinin bozulacağına, bir başkasından borç istediğini görmesi; muhtaç duruma düşeceğine işaretle tabir edilir. Bir kimsenin rüyasında borcunu ödediğini ve bir hakkı sahibine verdiğini görmesi; o kimsenin yakınlarını ziyaret edeceğine veyahut bir fakiri doyuracağına, din ve dünya işlerinden zor olan bir işin kolaylaşacağına delalet eder. Bazı yorumculara göre: Bir hakkın sahibine verildiğinin görülmesi; eğer rüya sahibi bir yolculuk yapmakta ise geri döneceğine işaret eder. Rüyanızda bir borcunuzdan dolayı hâkim tarafından mahkûm edildiğinizi ve kendinizin de mahkemede borcunuzu kabul ettiğinizi, hâlbuki gerçekten böyle bir borcunuzun olmadığını görmeniz; sizin bir günahınız olduğuna, bu günahınızdan dolayı azap göreceğinize yorumlanır. Bir başka yoruma göre de: Böyle bir rüya görmeniz; sizin birtakım dert ve hastalıklara veya dünyanın bazı belâlarına maruz kalacağınıza işaret eder. Gerçekten borçlu olan bir kimse rüyasında borçlandığını ve bundan dolayı da üzüldüğünü görse; ummadığı ve beklemediği bir yerden gelecek olan para ile borcunu ödeyeceğine yorumlanır.


Nablusi: Rüyada borçlu olmak; zillet ve hakarettir. Borcunu ödediğini, bir hakkı eda ettiğini gören akrabalarını ziyaret eder veya bir yoksulun karnını doyurur. Din ve dünya işlerinden zor olan birşeyin kolaylaşmasını işaret eder. Bazı tabirciler, hakkı ödemek yolculuktan dönmektir, dediler. Bir kimse borç ile mahkum olduğunu ve bu borcu itiraf ettiğini [gerçek yaşamda böyle bir borcu olmadığı halde] görse; mezkur borç onu ihata eden günahı ve dünyada kendisiyle zemmolunup ahirette de azaba düşüreceği bir masiyet ve kötü ameldir. Yahut göreceği bazı dert ve hastalıklar veya dünyanın bazı helalarıdır..