Rüyada Bit görmek

Rüyada Bit görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Yeni ve temiz elbisede görülen bit mal ve dünyalığa, Eski ve kirli elbisede görülen bit borç ve zillete, Yerde görülen bitler zayıf ve aciz insanlara, onların insanı ısırması bu çeşit insanların kötülemesine, Büyük bir bitin vücuttan çıkıp gitmesi vefataa, Çok bit kedere, koğucu insanlara; elbisede olursa dünyalığa ya da müzmin hastalığa, Biti canlı olarak yere atmak sünnete aykırı bir iş işlemeye, öldürmek kedirn gitmesine, Bitleri üzerinden tek tek toplamak abartılı yalana, Biti yemek birinin gıybetini yapmaya yahut düşmanı kahretmeye, İnsanı fevkalade rahatsız eden bitler tasa, hapis yahut üzüntüye, Bit yumurtası yahut yavrusu fesatçı topluluğa, namus ve şeref simsarı aşağılık insanlara, Tahıl biti görmek, birinin zengin bir kimseyle arasını açmak isteyen hasetçiye, hastalığa, çok çocuk ve az dünyalığa, aile fertlerinden olan düşmına, hastanın bu biti görmesi vefatına, Buğday biti bazen azabı gerektiren amele yahut dünyada görülecek bir cezaya delalet eder.


Diyanet: Rüyada bit görülmesi mal ve ev halkı ile yorumlanır. Kişinin rüyasında üzerinde bitlerin gezdiğini görmesi; eline çok mal geçeceği-ne veya ev halkının çoğalacağına işaret eder.Bir kimsenin rüyasında üzerine bit düştüğünü görmesi; birçok insanın ondan faydalanacağına, rüyasında üzerinden bitlerin yere döküldüklerini görmesi; o kimsenin kazancının artacağına yorumlanır. Kişinin rüyasında yerde veya üzerinde birçok bitlerin dolaştıklarını görmesi; öyle pek hayırla tabir edilmez.Rüyanızda yeni diktirdiğiniz elbisenizin üzerinde bit görmeniz; malınızın artacağına, rüyanızda eski elbiselerinizin üzerinde bit görmeniz; oldukça borç batağına saplanacağınıza yorumlanır.Bir kimsenin rüyasında bitlerin vücudunu ısırdığını ve dolayısıyla ışınlan yeri kaşıdığını görmesi; o kimsenin çevresinde bulunan zayıf karakterli insanların yüzünden onun da her gün biraz daha gerilemekte olduğuna delalet eder.Bir kimsenin rüyasında bir büyük bitin vücudundan çıkıp gittiğini görmesi; o kimsenin elinden mal ve para çıkacağına veya tamiri imkânsız olan bir hata işleyeceğine ve bundan dolayı da vicdan azabı çekeceğine yorumlanır.Rüyanızda bit yakalayıp öldürmeden yere attığınızı görmeniz; Hz. Peygamber (a.s.)'in sünnetlerine ters düşen bir harekette bulunacağınıza işaret eder. Rüyanızda birçok bit öldürdüğünüzü görmeniz; üzüntü ve kederlerinizden kurtularak huzura kavuşacağınıza yorumlanır.


Nablusi: Rüyada bit görmek, mal ile beraber dünyalığa delalet eder. Eğer bit yeni bir elbisede bulunursa, bu rüya vali olan kimse için, vazifesinin uzatılmasına veya artması ümid edilen mala delalet eder. Eğer bit eski bir elbisede oluma rüya sahibinin fazla borçlanacağından korkulur.
Yerde görülen bitler, zayıf bir kavme delalet eder. Eğer o bitler onun etrafında yürürlerse, o !:imse zayıf bir kavim ve kabileye karışır ve onlarla iyi geçinmeye çalışır. Eğer o bitleri iğrenerek gördüyse, o kimseye zarar vermeye güçleri yetmeyen düşmanına delalet eder. Eğer onu ısırsalar, o kimseyi kötülemekle uğraşan zayıf kimselere delalet eder.
Bir kimse bir karıncayı kendi göğsünde uçtuğunu görse, o kimsenin kendisinden kaçan çocuğuna veya kölesine yahut hizmetçisine delalet eder. Büyük bir bitin kendisinden çıkıp gittiğini görse, o kimsenin ruhunun kendisinden ayrılacağına delalet eder. Bazı tabirciler, bit, kadın, hizmetçi, yardımcı, çocuk, hasta, asker, düşman, ordu, keder, sultanın askerleri, veya köleleridir, dediler. Bundan dolayı melikler için rüyada görülen bitler, onların askerlerine veya düşmanlarına delalet eder.

Bakanlar için, onların yetiştirmekte oldukları adamlarına, polisler için onların yardımcısına, alimler için onların talebelerine, tüccar için tamahkar insanlara, san'atkarlar için onların bildikleri san'atı öğrenmek isteyenlere, kadılar için onlarla ilgili bulunan kimselere, hastalar için hastalığının uzamasına delalet eder.
Rüyada bir biti Öldürdüğünü gören kimse, sünnete muhalif bir şey işler, çünkü Resulullah (SAV.) bitin diri olarak yere atılmasını yasaklamışlardır.
Biti yediğini gören kimse, bitin tabirinde anlattığımız kimseleri gıybet eder. Çok bit azaptır. Bit, çoluk - çocuk, akraba ve dostlarının arasını bozan, koğueuluk yapan rezil ve adi bir kavimdir.
Rüyada elbisesinde veya vücudunda çok bit bulunduğunu gören kimse, hayra, nimete ve berekete delalet eder ve bütün üzüntü ve kederlerden kurtulur.
Bir kimse az bit görse ve onları öldürse o kimsenin bütün üzüntülerden kurtulmasına delalet eder.
Rüyada çok bit görmek, uzun bir hastalığa, zarar, fakirlik ve ihtiyaca delalet eder. Çok bit öldürmek, üzüntü, keder ve sıkıntılı bulunan kimseıün düştüğü üzüntü, keder ve sıkıntılardan kurtulmasına delalet eder.
Uykudan uyanırken bitin üzerinde gezdiğini zanneden kimse, üzüntü ve kederden kurtulamaz.
Rüyada kendi elbisesinden bit topladığını gören kimseye, mübalağalı bir yalan söylenir.
Bir kimseyi rüyada bit ısırsa, zayıf bir kavim ona söz atar ve ona iftira ederler.
Rüyada kendisini bitin kaşındırdığını gören kimse borçlu olduğundan atanır.
Bit yemek düşmanı kahretmeye delalet eder.
Bit üzüntü, keder ve hapse delalet eder.
Buğday biti azaptır Çünkü Musa (A S.)'m mucizelerinden birisi de buğday bitidir.


Seyyid Süleyman: Bit görmek; mal, hizmetçi ve aile ile tabir olunur. Üzerinde çok sayıda bit görenin, malı artar. Hizmetçileri çoğalır yahutta ailesi kalabalıklaşır.
Kirmani diyor ki: Üzerine bit düştüğünü görenin malından, çok kimse istifade eder. Bitlerin üzerinden döküldüğünü görenin, karı artar. Bitin etinden yediğini görenin ailesi, kendisinden faydalanır. Üzerinde bulunan çok sayıdaki biti süpürmek, iyi değildir. Mal kaybıdır. Bir bit öldüren, hizmetçisine zalimce davranır.
Kasık biti, bazı tabircilere göre adi bit gibi yorumlanır. Bir kısmı ise, kasık bitini iyi saymamışlardır. Çünkü, insanın avret yerinde bulunur. Fakat, kasık biti ile ilgili rüyayı defalarca tecrübe ettiklerini söyleyen başka tabirciler, bu hayvanın hayır ve menfaate işaret ettiğini beyan etmişlerdir.