Rüyada Baş görmek

Rüyada Baş görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Normalden büyük görülen baş ziyade şerefe, küçük baş naksanlığa, Birden fazla başı olduğunu gören bekarsa evlenmeye, değilse düşmana galip gelmeye, Açık görülen baş günah ve masiyete, Başın kesilmesi emekli olmaya, maddi bağımsızlığa, Baş aşağı asılmak sserzenişlerle dolu ömre, Topluluk içinde başını öne eğmek bir günah işlemeye, Elinde bir ya da daha çok kesik adam başı olduğunu görmek reisliğe, Kendi başının kesildiğini ve onu yerden alıp götürdüğünü görmek reisliğin elinden alınmasına, Başın arslanbaşına dönmesi mülke; eşek, at. köpek vs. başına döndüğünü görmek meşakkate; kuş başına döndüğünü görmek fazla yolculuğa; koyun başı şekline dönüşmesi itaatkar biri olmaya ya da miktari belirli mala; güçlü hayvanlardan birinin başına dönüştüğünü görmek durumunun güçlenmesine, zayıf olanlarınkine dönüşmesi işlerin gerilemesine, Baştaki yara hastalığa, ona sürülen koku ve yağ işin ve gayretin güzelliğine, Kendi başını eline almak borçlu ile anlaşmaya, kesilen başını tekrar yerine koymak şehadete, Baş bazen Baş bazen yöneticiye, alime, ana ve babaya delalet eder. Başın kel olması zahmetle kazanılan ve kendisinde hayır olmayan mala, kel kadın başı görmek kıtlık seneye, Başın sargılı görülmesi nezle olmaya yahut şerden ırak durmaya delalet eder.


Molla Cami: Bazı tabirciler, bir kimse rüyada bir hakimin hükmü ile veya yol kesici vasıtasıyla ya da harp meydanında yahut başka bir sebepten dolayı boynunun vurulduğunu görse, annesi ve babası hayatta olan ya da çocuğu olan kimsehakkında bu rüya kötüdür. Eğer bu rüyayı korkan birisi yahut ölüme mahkum edilmiş bir kimse görse, bu halde rüya makbuldur. Evladı olan kimsenin başını elinde girmesi iyidir. Eğer başının elinde olduğunu ve onun başka bir başının da var olduğunu görse, bu rüya o kimsenin kendisini kuşatmış bulunan afetlerden bir şeye mukavemet etmesine ve tedbirine, tedbirde bulunan fakat çirkin sayılan bir şeyi ıslah etmesine işaret eder. Başının koç başı gibi olduğunu görse, adalet ve insaflı davranmasına, başının köpek başı olduğunu görse, zulmetmesine ve emri altındakilere kötü muamelede bulunmasına işaret eder. Bir kimse rüyada basının eşek başına döndüğünü görse, hadis-i şerifte bil dirdiğine binaen, o kimse namazda imamdan evvel başını rükü ve secdeden kaldırıyordur. Bir kimse rüyada koyun veya sığır bunlardan başka hayvanların başlarından pişmiş olan şeylerden satın aldığını görse aldığı bu baş da semiz olsa o kimse bir hocadan istifade eder. Eğer zayıfsa faydasız bir hocaya, eğe çirkin ve korkulur ise hakkında kötü söz söylenen bir hocaya işaret eder. Bir kimse çiğ olarak koyun, sığır veya deve başı yediğini görse, buna nisbet edilen bir başkanı kaybeder. Eğer bu başlar pişmiş veya kebap edilmiş ise o kimse başkan tarafından bir mal ile menfaatlanır. Yahut buna nisbet edilen bir adamın sermayesini yer. Koyun başı çoksa bir sermayedir. Beyni, malı yemeye, gözleri de altına işaret eder. Bir kimse koyun başını yediğini görse, izzet ve mala nail olur. Bir kimse rüyada kendi basını büyük bir tasa vurduğunu görse, o kimse yatsı namazını kılmaksızın uyur. Bir kimse rüyada başının arslan başma döndüğünü görse mülke nail olur.Eğer köpek, eşek veya at basma döndüğünü görse, sıkıntı ve meşakkate düşer.


Diyanet: Ünlü rüya tabircileri rüyada baş ile ilgili görülen rüyaları değişik şekillerde yorumlamışlardır.Danyâl (a.s.)'m yorumuna göre: Rüyada baş görülmesi büyük adamla yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında elinde baş görmesi; o kimsenin elinden büyük bir kimsenin tutacağına işaretle yorumlanır.Bir kimsenin rüyasında başının gövdesinden ayrıldığını görmesi; büyük olarak bildiği bir kimseyi kaybedeceğine, başının kesildiğini görmesi; mal ve mülkünün elinden gideceğine, kesilmiş olan başının tekrar cesedine iade edildiğini görmesi; mal ve mülkünün elinden gideceğine, kesilmiş olan başının tekrar cesedine iade edildiğini görmesi; elinden çıkan malına ve mülküne veya kaybettiği işine yeniden kavuşacağına işaret eder.Bir kimsenin rüyasında kesilmiş bir baş ile konuştuğunu görmesi; hayra yorumlanır. Kişinin, yürümekte olan bir kesikbaşın arkası sıra gittiğini görmesi; o kimsenin servetinin arkasından koşuyor anlamına gelir. Eğer önü sıra gitmekte olan kesikbaşa yetişirse; kaybolan malına ve mülküne yeniden kavuşacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında kendi başından başka bir başa daha sahip olduğunu görmesi; ömrünün uzun olacağına, işlerinde isabetli davrandığına ve tanınmış bir kişiyle tanışarak ondan yardım göreceğine işaret eder. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Rüyanızda başınızın büyücünü görmeniz; şeref ve izzetinizin artmasına, rüyanızda başınızın küçüldüğünü görmeniz; bunun aksine yorumlanır. Bekâr bir kimsenin rüyasında başının büyüdüğünü görmesi; onun evleneceğine, fakir kimsenin zengin olacağına, kişinin rüyasında başının camdan olduğunu görmesi; ecelinin yaklaştığına, başının altın veya gümüşten olduğunu görmesi; ailesi sebebiyle malının artacağına delalet eder. Kişinin rüyasında başının kurşun veya kalaydan olduğunu görmesi; o kimsenin bir derde maruz kalacağına, başının toprak veya çamurdan olduğunu görmesi; o kimsenin yasak olan işlerden birini isteyeceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında baş yediğini görmesi; fikir ve kültür bakımından yükseleceğine, eğer bu başı öyle muhteşem bir sofrada yer ise; şan ve şöhretine sınır olmayacağına, eğer karanlık bir yerde yer ise; fikir hayatının oldukça sönük geçeceğine yorumlanır. Kirmâni'nin yorumuna göre: Rüyada baş görülmesi devlet büyüğüne delalet eder. Bir kimsenin rüyasında elinde kesik bir baş olduğunu görmesi; büyük bir kimsenin elinden tutacağına ve ondan büyük bir menfaat göreceğine, boğazı kesilmediği halde başının gövdesinden ayrıldığını görmesi; büyüklerinden veya anne-babasından ayrılacağına delalet eder. Kişinin rüyasında boynu vurularak başının gövdesinden ayrıldığını görmesi; eğer zengin ise daha da varlığının artacağına, eğer fakir ise zengin olacağına, eğer memur veya işçi ise maaşının artacağına, eğer borçlu ise borcunu ödeme imkânı bulacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında kendi başını gölgesinde veya aynada görmesi; çok servet ile tefsir edilir. Rüyada ölmüş bir kimsenin başı ve kemiklerinden bir kısmının görülmesi; rüya sahibinin bir büyüğünden yardım göreceğine işaret eder. Rüyanızda başınızın yarıldığını, yaralandığını veya kırıldığını görmeniz; üç şekilde tabir edilir. Bunlar da: Çocuğunuzun olacağı, miras alma işinde bir olayın meydana geleceği, hayır ve menfaat görüleceği. Rüyanızda başınızın büyüdüğünü görmeniz; şerefinizin artacağına ve yükseleceğinize, başınızın küçüldüğünü görmeniz; bunun aksine tefsir edilir. Rüyanızda başınızın bir kuş başına benzediğini görmeniz; bir yolculuğa çıkacağınıza delalet eder. Rüyanızda herhangi bir hayvanın başını elinizde tuttuğunuzu görmeniz; eğer o baş eti yenilen bir hayvan başı ise; helâlinden kazanılacak bir mala, eğer o baş eti yenilmeyen bir hayvana ait ise; haramdan kazanılacak mala yorumlanır.


Nablusi: Rüyada görülen baş, insanın reisliği, elinin altında bulunduğu efendisi ve sermayesidir.
Bir kimsenin rüyada başını bulunduğu halden daha büyük olduğunu görmesi, babasının şanının artmasına delalet eder. Başının büyüklüğü şerefinin fazlalığına, küçük de noksanlığına delalet eder.
Bir kimse rüyada kendisinin iki yahut üç başı olduğunu görse, eğer mücadele halinde ise düşmanına galip gelir, fakirse zengin olur, zengin ise salih bir evlada nail olur. Bekar ise evlenir ve murad ettiği şeye nail olur. Bir kimse başını açık olarak görse itaattan çıkarak rabbisine asi olur.
Bir kimse kendisini baş aşağı asılmış görse, bedbahtlık ve serzeniş için ömrü uzun olur. Bu tabir Harut ve Marut kıssasına göredir.
Bir kimsenin başını aşağı sarkıtıp, bükülmüş görmesi o kimsenin hata ve günahını itiraf ederek halini düzeltmeye yöneltmesine delalet eder. Bu rüya tabirce o kimsenin uzun ömürlü olduğuna da işaret eder.
Bir kimsenin rüyada kendisini halk içerisinde yahut sultanın yanında başını aşağı eğmiş görmesi, onun hata ve günah işlemiş ve pişman olmuş olmakla tövbe etmek arzusunda bulunduğuna, eğer tüccar ise malca halinin güzel olmasına delalet eder.
Başını tersine dönmüş olarak gören kimse, yolculuğa çıkma arzusunda ise onu yolculuktan men edecek bir maninin ortaya çıkmasına ve arzu ettiği şeyi ancak geç olarak göreceğine, yolcu ve başkasının dahi bir müddet sonra şehrine döneceğine delalet eder.
Bir kimse rüyada başının büyüdüğünü görse, kavmine reis olur. Başının küçüldüğünü görse, eğer akıllı ise cahil, alim ise, ahmak olur. Reis ise reisliğinden azledilir. Vurulmaksızın başının kesildiğini gören kimse köle ise azat olur, köle değilse, terbiye edicisi ve velisinden ayrılır. Baş, sermayeye, kesik başlar da mala delalet eder.
Bir kimse rüyada kendi elinde bir adam başı olduğunu görse, kıymeti nispetinde, değeri bin altına yahut bin veya yüz dirheme müsavi olan bir şeye nail olur.
Bir kimse rüyada başının aslan başına döndüğünü görse mülke nail olur. Eğer köpek, eşek veya at başına döndüğünü görse, sıkıntı ve meşakkate düşer. Başını taş ile dövdüğünü gören kimse yatsı namazını kılmaksızın uyur. Başının kuş başı olduğunu gören kimse çok yolculuk yapar. Baş ve boynunda insanın yara ve çıban ve ağrı olduğunu görmesi umum olarak bütün insanlar hakkında hastalığa delalet eder.
Başını dört ayaklı hayvanlardan birisinin başı gibi olduğunu görse, dert ve zahmete, sıkıntı ve köleliğe düşer.
Fil, aslan, kaplan veya kurt başına döndüğünü görse, o kimse iş yapma hususunda halinden daha yüksek şey alıp, onunla menfaatlanır, riyasete nail olur ve düşmanına galip gelir. Başını, hoş koku sürünmüş veya yağlanmış görse, çalışma ve gayretinin güzelliğine delalet eder.
Elinde birtakım kesilmiş başların olduğunu görmesi, halkın ona boyun eğip itaat etmesine delalet eder. İnsan başını çiğ olarak rüyada yediğini gören kimse bir reisin gıybetini yapar ve bazı reislerden eline mal geçer. Eğer pişmiş olarak yediğini görse, o insan tanınan birisi ise rüyayı gören onun malını yer, eğer tanınmıyorsa kendi malını yer.
Kendi başını eline aldığım görse, o kimsenin eline en fazla bir diyet, en az bir dirhem miktarı geçer. Bu rüya, rüyayı görenle borçlu bulunduğu bir adam arasında anlaşmanın yapılmasına delalet eder. Bir kimse vurulmaksızın başının kendisinden ayrılıp, bir yere düştüğünü ve o yerden başını yüklenip götürdüğünü görse, reisliği elinden gider, Başının kesildiğini, hemen onu alıp yerine koyduğunu, derhal evvelki gibi sağlam olduğunu görse, o kimse Allah uğrunda -gazada öldürülür. Başının kendisinden ayrıldığını ve onu alıp, muhafaza ettiğini gören kimse diyet miktarı mal geçer. Eğer hasta ise iyileşir. Süngü, mızrak veya değnek üzerinde görülen baş, şanı yüce bir reise delalet eder.
Bir kimse halkın başlarından birisini bir kap içinde ve onun üzerinde de kan olduğunu görse, tenha yerde gördüğü bir şeyden dolayı orada kendisine yalan nisbet edilen bir reise delalet eder. bazen da bu rüya meydana çıkacak yalan habere delalet eder. Zira kan, yalanla tabir edilir.
Baş vücutta olan azanın en şereflisidir. Bundan dolayı baş, riyasete, ana, babaya, hocaya terbiyeciye ve melik gibi her şeyden reise delalet eder. bazen da baş, melikin hale ve hazinelerine, sarık, kalpak ve tavan gibi kişiyi örten şeylere, bazen da melik için tac'a, savaşan için miğfere ve gemiye, göğe, ölçü ve tartı aletlerine delalet eder. Çünkü baş, eşyayı birbirinden ayırır. Kendisi ile alışverişi olan akıl için bir mahaldir.
. bazen da baş, hamam ve firma ve bir işten dolayı yakılıp, buhar yapılan her yere, bazen da direk ve iplerle bağlanmış çadıra delalet eder. bazen alimin başı onun ilmine, sanatkarın başı onun sanatına, güzel isme, kuvvet ve hayata delalet eder. Bir kimsenin başının güzel olması yahut görünüşü çirkin olmamak şartı ile olduğu miktardan büyük olması, izzet, yükseklik ve delalet eder. bazen da başın büyüklüğü çok ilme, hikmete veya akla delalet eder.
Başın küçülmesi rütbenin gitmesine, malın azlığına ve cehalete delalet eder.
Bir kimse rüyada kendisinin bir çok başının olduğunu görse, nesil, faydalı, ilim, emlak veya evlat ve akraba veya mal ile rızıklanır.
Yahut onun ailesi çok yükü ağır, kazancı az olur.
Rüyada başını kaybettiğini gören kimse, başın delalet ettiği kimseyi kaybeder. Yahut çok üzüntü ve kederden dolayı dalgın bir halde yürür. Kendi eliyle başını kestiğini gören kimse kötü tedbiri ile kendisini öldürür, abdestini yahut secdesini tamam etmez ya da kendi sevdiği kimse de kesilir. Veya anasına, babasına, efendisine veya başın delalet ettiği kimse hakkında hiyanet eder.
Rüyada hayır ve serden başa isabet eden yahut yüzde, elde, dirsekte, ayakta ve topukta fazlalık ve noksanlıktan meydana gelen şey, rüya sahibinin temizliğine, abdestini tam almasma, yahut temem-mümüne ait olur.
Başının kendinden ayrıldığını gören kimsenin geçimi ve hayatını devam ettirdiği sermayesi elinden gider. bazen da o kimse başmı tıraş eder. Ya da sıcak zamanda kalpağını veya sarığını başından çıkarır. Veya yüksek çardağım yıkar ya da evinin tavanını değiştirir. Eğer o kimse köle ise efendisi onu satar.
Başı elinde olduğu halde kendisinin ona baktığını görse, sermayesi hakkındaki tedbirliğine delalet eder. Bir kimse rüyada başı ile beraber gittiğini görse, o kimseye isabet edecek hastalığa delalet eder.
Boynunun vurularak başının ayrıldığını gören kimse, eğer köle ise azat edilir. Üzüntü ve kederde ise üzüntü ve kederi gider, borçlu ise borcunu öder. bazen da büyük mala erişir.
Eğer boynunu vuran kimseyi tanırsa o kimsenin elinden çok hayra nail olur.
Bir kimse başı ile konuştuğunu görse, ona hayır isabet eder.
Bir şehirde veya her mahallede halkın başlarının kesilmiş olduğunu görse, bu rüya, halkın reislerinin o yere gelip toplanmalarına delalet eder. Bir kimse halkın başım yediğini veya başkalarına yedirdiğini ya da halkm başmdan kıl ve kemiğe veya başka şeye nail olduğunu görse, halkm büyüklerinden ve reislerinden mala nail olur. Eğer mezkûr başlar hayvan başı yahut yırtıcı hayvanat başı veya bunlardan başka olursa tabir yine böylecedir. Ancak bunlar şeref ve maldan halkm başından daha aşağıdadır. Fakat her halde mala delalet eder.
Bir kimse rüyada bir melik veya bir vali tarafından boynunun vurulduğunu görse, vali ancak Allah Teala Hazretleri'dir. Ona üzüntü ve kederden kurtuluş bahşeder. İşlerinde ona yardım eder. Bir melik rüyada ona tabi olanlann boyunlarını vurduğunu görse, suçluların suç ve kusurlarını affeder onları azat eder. Rüyada köle sahiplerinin boyun vurması, köle azat etmeye delalet eder.
Bazı tabirciler, bir kimse rüyada ya bir hakimin hükmü ile veya yol kesici vasıtasıyla ya da harp meydanında yahut başka bir sebepten dolayı boynunun vurulduğunu görse, ana ve babası hayatta olan ya da çocuğu olan kimse hakkında bu rüya kötüdür. Çünkü baş, ana -babaya benzer. Zira onlar hayata sebeptirler.
Baş, bu cihetten dolayı ana - babaya benzemektedir. Eğer bu rüyayı korkan birisi yahut ölüme mahkûm edilmiş bir kimse görse, bu halde rüya makbuldür. Çünkü belalar insana bir kere isabet eder. Fakat ikinci kez isabet etmesi de mümkündür. Ancak hal sahibi hakkında bu rüya onların mallarının gitmesine, yolcu hakkında onların şehirlerine dönmesine, düşmanlar hakkında dahi galip gelmeye delalet eder.
Evladı olan kimsenin başını elinde görmesi iyidir, ancak yolculuğa çıkmaya muktedir olamaz. Eğer başının elinde olduğunu ve onun tabii başka bir başının da var olduğunu görse, bu rüya o kimsenin kendisim kuşatmış bulunan afetlerden bir şeye mukavemet etmesine ve tedbirine tedbirinde bulunan fakat çirkin sayılan bir şeyi ıslah etmesine delalet eder.
Bir sultan rüyada başında kemik olduğunu görse saltanat ve kuvvetinin fazlalığına, başının koç başı gibi olduğunu görse, adalet ve insaflı davranmasına, başının köpek başı olduğunu görse, zulmetmesine ve tebaasına kötü muamelede bulunmasına delalet eder.
Bir kimse rüyada başının eşek başına döndüğünü görse, hadîs-i şerif de bildirildiğine binaen, o kimse namazda imamdan evvel başını rükü ve secdeden kaldırır, ya da akılsız ve cahil olur. Yahut eşek kemiği içindeki iliği yiyip dimağı bozulur.

Bir kimse rüyada koyun veya sığır veya bunlardan başka hayvanların başlarından pişmiş olan şeylerden satın aldığını görse, aldığı bu baş da semiz olsa o kimse reis olan bir hocadan istifade eder. Eğer zayıfsa faydasız bir hocaya, eğer çirkin ve korkulu ise hakkında kötü söz söylenen bir hocaya delalet eder. Bir kimse çiğ olarak koyun, sığır veya deve başı yediğini görse, buna nisbet edilen bir reisi kaybeder. Eğer bu başlar pişmiş veya kebap edilmiş ise o kimse reis tarafından bir mal ile menfaatlanır. Yahut buna nisbet edilen bir adamın sermayesini yer.
Koyun başı en fazla on bin, en az bin dirhemden ibaret bir sermayedir. Beyni, defnedilmiş malı yemeye, gözleri de reislerin mallarından altına delalet eder. Bir kimse koyun başını ve budunu yediğini görse, izzet ve mala nail olur, o malın mirastan olması münasip görülür.

Seyyid Süleyman: Danyal (A.S.) buyurmuştur ki: Baş, bir kavmin büyüğü ile tabir olunur. Elinde kesik bir baş gören, ulu bir zattan yardım alır. Kendisine hayır ve menfaat kapıları açılır. Makamı yücelir. Îtibar sahibi olur. Ticareti sayesinde malı artar. Boğazı vurulmadığı halde başının vücudundan ayrıldığını gören, yakınlarından ayrılır. Boynunun vurularak gövdesinden ayrıldığını gören, hayra ve ni'mete nail olur. Köle ise, azat edilir. Borcunu öder. Her bakımdan selamete çıkar. Hasta ise, ya şifa bulur yahutta vefat edip zahmetten kurtulur. Boynunun kalabalık bir topluluğun önünde vurulduğunu gören, büyük günah işler. Cezaya uğrar.
İnsan başı mal ile de yorumlanır. Bazı tabirciler başın kesilmesini; tıraş olurken yaralanmakla, sarığı kaybetmekle, evin yıkılması ile ifade etmişlerdir. Rüya sahibi köle ise satılır.
Başını elinde tutup baktığını gören, ince düşünür. Başının gittiğini gören, ya hastalanır veya malının büyük kısmını kaybeder.
İbn-i El Eş'as diyor ki: Boynunun vurulduğunu gören, büyük servet sahibi olur. Şayet rüya sahibi vuranı tanıyorsa, ondan hayır görür. Kesik başının tekrar vücuduna iade olunduğunu gören; ya kaybettiği malına, ya ana babasına yahutta reisine kavuşur. Veya şehadet mertebesine ulaşır. Önünde koşan bir kesik başın ardından giden, kazanç peşinde koşar. Bu başa yetişirse, mal elde eder. Kesik başla konuşmak, hayırdır.
Bir yerde kesik başlar görmek, kavmin reislerinin orada toplanacaklarına delalettir. O kesik başlardan bir şey alan yahut yiyen, bu zatlardan hayır ve menfaat görür. Baş kemiğinin tamamı veya bir parçası, büyüklerin yardımına işarettir. Baş kemiğini çiğ çiğ yiyen amirinden fayda görür yahut o başın sahibinin malından yer. Başının büyüdüğünü görenin, malı artar. Makamında yükselir. Şeref sahibi olur. Bu rüya herkes için hayırdır. Başın küçülmesi, bunun aksidir. İki başı olduğunu görenin ömrü uzun, işleri iyi ve doğru olur. Büyüklerin yakınında bulunur. Fakat, bazılarına göre bu rüya iyi değildir. Başın kırılması yahut yaralanması o kavmin reisi ile tabir olunur. Velayet veya galibiyeti ifade eder. Başının kalın ve semiz olduğunu gören, hayır yapar.
Elindeki başın düştüğünü görmek; mal, memuriyet, velayetin(*) büyümesi, şaşılacak bir iş yahut çirkin bir hal ile yorumlanır. Düzgün bir baş ile konuşan, adil, insaflı ve hikmetli olur. Şayet bu başta çirkin bir hal varsa veya kötü bir söz söylerse yorum yukarıdakinin aksidir. Elinde ikiye ayrılmış bir baş görenin, ebeveyninden biri vefat eder. Şayet baştaki yarık düzelirse, onlardan biri hasta olur. Ardından iyileşir.
Cabir'ül Mağribi şöyle diyor: Başının fil başı gibi olduğunu gören, ehilse vali olur. Değilse hayra ve menfaate erer.
Başının deve başı gibi olduğunu gören, caiz olmayan şeyler yapar yahutta cimri davranır veya aşağılaşır. Başının at başına benzediğini gören, devlet idarecileri sayesinde mala kavuşur. Katır yahut merkep başına sahip olanın talihi güzelleşir. Öküz başına malik olmak; alçaklıkla tabir edilir. Koyun başına sahip olmak, cehalet ifadesidir. Başının aslan başı gibi olduğunu gören, düşmanını yener. Domuz başına sahip olduğunu görenin, küfre dolayısıyle günaha meyli var demektir.
Bazı tabirciler başın, eti yenen bir hayvana benzemesinde beis olmadığını, buna mukabil eti yenmeyen bir hayvanın başına malik olmanın, hayra delalet etmeyeceğini söylemişlerdir.
Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Başın büyümesi, izzet ve itibarın artmasıdır. Küçülmesi bunun aksidir. Başının büyüdüğünü gören, bekarsa evlenir. Zenginse, çok çocuğu lur. Savaştaysa, muzaffer olur. Başını aşağıya doğru eğilmiş gören, aşağılık bir duruma düşer. Zarara uğrar. Başının camdan olduğunu gören helak edilir. Başının altından veya gümüşten olduğunu gören, ailesi yahut çocuğu sayesinde mal kazanır. Başın kurşun veya kalaydan olması ise, tehlikelere maruz kalmaya ve helak olmaya işarettir. Başının demir yahut taştan olduğunu gören, adi kimselere hizmet eder. Odundan baş, ecel habercisidir. Toprak yahut çamurdan baş, yasak fiillerden birini işlemeye delalettir.

Başında ateşten bir ışık gören; ya kısmetli olup mevki kazanır veyahutta rüya zulüm ve kahırla yorumlanır. Başın kıymetli bir madene yahut bitkiye benzemesinde, beis yoktur. Değersiz bir madene veya bitkiye dönüşmesi ise, iyi değildir.
Kirmani diyor ki: Hayvan başı görmek, mal ve riyasettir. Eti yenen hayvan başı, helal mala işaret eder. Eti yenmeyen hayvanın başı, haramla tabir edilir.
Cafer-i Sadık baş rüyasını şunlarla manalandırıyor: Cemaatin reisi, ana, baba, imam, emir, alim, mal, evlat, köle, cariye ve zevce.
Başını tandıra sokan, faydasız insanlarla arkadaş olur.