Rüyada Bal Arısı görmek

Rüyada Bal Arısı görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Bakınız; Arı.


Molla Cami: Rüyada bal arışım görmek, onu besleyen kimse için korku ile beraber bolluğa ve zenginliğe işaret eder. Çiftçiler için rüyada bal arısı görmek, hayır, ucuzluk ve bolluğa işaret eder. Çiftçi olmayanlar için an görmek, düşmanlığa işaret eder.


Diyanet: Rüyada bal arısı görülmesi; değişik şekillerde yorumlanmaktadır.Kirmânî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bal arısı görmesi; o kimsenin bilim adamı olacağına, bir başka yoruma göre; o kimsenin herkese faydalı olacağına ve ticaretle meşgul olacağına yorumlanır.Bir kimsenin rüyasında arının kendisini soktuğunu görmesi; zahmet çekerek helâl mal kazanacağına, bal arısını öldürdüğünü görmesi; malından zarara uğrayacağına delalet eder.Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Kişinin rüyasında arı kovanından bir şey çıkardığını görmesi; o kimsenin evinin halkına ve tanıdıklarına zulüm yapacağına, rüyasında arı kovanından bir şey çıkarırken arıların üzerine hücum ettiklerini ve fakat ona eziyet etmediklerine, yani onu sokmadıklarını görmesi; akrabalarının aleyhinde faaliyet gösterdiklerine, fakat bir zararları olmayacaklarına, eğer toplanan arıların hücumundan dolayı öldüğünü görürse, beldesinden çıkıp başka yere hicret edeceğine işaretle tabir edilir.


Nablusi: Rüyada bal arısını görmek, onu besleyen kimse için korku ile beraber bolluğa ve zenginliğe delalet eder.
Bir kimse rüyada an kovanı görse ve ondan bal çıkarsa, o kimse helal mala nail olur. Eğer balın tamamını alarak arıya hiç bir şey bırakmasa, o kimse bir kavme zulmeder. Eğer kovanda an için bir şey bırakır ve rüya sahibi de vali veya hakkı arayıcı olursa, o kimse valiliğinde adaletli icraatta bulunur.
Rüyada bir arının başına konduğunu gören kimse, reisliğe, gören melikse mülke nail olur. Arının eline konduğunu görse, tabir yine böyledir.
Çiftçiler için rüyada bal arısı görmek, hayır, ucuzluk ve bolluğa delalet eder. Çiftçi olmayanlar için arı görmek, düşmanlığa delalet eder.
Arı görmek, ordu ve askere de delalet eder. Çünkü: Arı beyine itaat ettiği gibi asker de kumandanına itaat eder.
Rüyada arı öldürdüğünü gören kimse, bir düşmana kahreder.
Çiftçiler için rüyada bal arısını öldürmek, makbul ve hoş değildir. Çünkü ekinci geçimini arıcılıkla sağlar.
Arı görmek, alimlere, kitap telif edenlere, zahmet, meşakkat ve vergiye, bal arısı, kazancına ihtimam gösteren kadri yüce, izzetli ve çok hayır sahibi ve arkadaşına büyük faydası dokunan bir kimse ile tabir edilir.
Bir melik rüyada bir kovanlık edindiğini görse, hudutlarına yakın bir yerde bulunan akıllı ve zengin bir kavimden çok faydalı mamur bir şehir ve kazayı ister.
Eğer melik, o kavmin kovanlarının yanlarına gittiğini görse, o melik o şehir ve kazadan faydalanır ve onlara galip gelir.
Bir kimse rüyada bir şehirde arıların hücum ettiklerini görse, o şehire kendilerinde hayır olmayan asker hücum eder. Arı görmek, gayretinden dolayı kavgaya, mum ve balından dolayı da hastalığa delalet eder.
Arı görmek, reisliğe nail olmaya ve bir menfaata erişmeye, arı görmek, köylüleri ve İslam askerini görmeye de delalet eder.


Seyyid Süleyman: Bkz. Arı.