Rüyada Bağlanmak görmek

Rüyada Bağlanmak görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

Diyanet: Rüyanızda iki elinizin birbirine bağlandığını görmeniz; kudretsizliğinize delalet eder. Bir kimsenin iki elini bağlamak; o kimseyi iktidardan düşürmek anlamındadır.Bir kimsenin rüyasında bir başkası tarafından iki elinin bağlandığını görmesi; bağlayan kimsenin vasıtasıyla eli bağlanan kimsenin elinden iktidarının (yetkilerinin) alınacağına, kişinin rüyasında iki elinin bağlı olduğunu görmesi; onun aptallığına, ellerinin ve ayaklarının bağlı olduklarını görmesi; iyiye yorumlanmayıp bütün işlerinin bağlı ve yetkilerinin kısıtlı olduğuna yorumlanır.Elleri ve ayakları bağlı bir kimsenin rüyasında çözüldüğünü görmesi; hayra yorumlanır. Çünkü bu durum kudretsizlikten ve acizlikten kurtulmak anlamına işaret eder.Rüyanızda bir iple bir yere bağlı olduğunuzu görmeniz; günaha gireceğinize, bir başka yoruma göre de; keder ve üzüntüye delalet eder. Rüyanızda bir başkasını elinden bir yere bağladığınızı görmeniz; sizin yüzünüzden, bağladığınız kişinin günaha gireceğine ve kedere maruz kalacağına işaret eder. Rüyanızda ayağınızdan bağlı olduğunuzu görmeniz; hayır ve serde, zenginlik ve fakirlikte, her ne ise halinize devam edeceğinize, yani bu sayılanlardan hangi hal üzere iseniz; o hal üzere hayatınıza devam edeceğinize yorumlanır.Bir kimsenin rüyasında bir insanı veya bir hayvanı bir yere bağladığını görmesi; o kimsenin bağladığı insanı veya hayvanı koruyacağına, işlerinde onlara zarar vermekten sakınacağına delalet eder. Bazı yorumculara göre: İnsan hür olduğu için onu bağlamak; elinden hürriyetini almak demektir ve bu da iyi değildir. Fakat hayvanı bağlamak hayır ile tabir edilir. Kişinin rüyasında bir ağaca veya bir direğe bağlı olduğunu görmesi hayra alâmet değildir.Bir kimsenin rüyasında vücudunun bir yerinden başka bir kimseye sağlandığını görmesi; iyi ve kötü zamanlarında o insana yakın olacağına yorumlanır.


Seyyid Süleyman: İki eli birbirine bağlı görmek, cimrilik ve kuvvetsizlikle yorumlanır. Bir kimsenin iki elini bağlayan, onu iktidardan düşürür. İki elinin bağlandığını görmek te böyle yorumlanır. Ellerin ve ayakların sarılması ve bağlanması hayır değildir. Bütün işlerin bağlanacağına, aynı zamanda güç kaybına işarettir. Bu bağları çözmek iyidir.
Bir iple elinden bir yere bağlı olduğunu gören günah işler yahut üzülür.
Birini elinden bir yere bağlayan, o şahsı günaha sokar. Derde düşürür. Ayağından bağlı olduğunu görenin, içinde bulunduğu durum aynı suretde devam eder. Dolayısıyle fakir ve güçsüz bir insan için bu rüya iyi değildir. İki ayağının, oturmasına mani olacak derecede birbirine bağlı gören, fena bir işe duçar olur. İnsanı yahut hayvanı bir yere bağlayan onları himaye eder, korur. Bazılarına göre insanı bağlamak; ona zarar vermektir. Hayvan bağlamak, iyidir. Bir direğe veya ağaca bağlanmak hayra yorulmaz. Organlarından biri ile başka birine bağlandığını gören, iyi ve kötü fiillerinde ona yakın olur.
Rüyasında kendini elinden veya ayağından bir yere bağlayan, şahsi kusurları yüzünden işlerini bozar yahut bir taahhüd altına girer veya hürriyeti tahdit ile amir tahtına geçer.
Padişah veya yardımcılarının bir adamı bir yere bağladıklarını görmek, memuriyete tayin edilmektir.