Rüyada Azil Görevden Alınma görmek

Rüyada Azil Görevden Alınma görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Görevden alınmak memur için vazifenin devam ve bekasına, Diğerleri için sıkıntılı uğraşlara, Aynı görevle başka yere ya da başka bir göreve tayin bazen bunun gerçekleşmesine, bazen malda meydana gelecek zarara delalet eder.


Diyanet: Görevli olan bir kimsenin rüyasında azledildiğini görmesi; hayra alâmet değildir. Böyle bir rüyanın görülmesi halinde rüyayı gören kimsenin din yönünden ihmalkâr olduğuna ve ibâdetlerini gerektiği şekilde yerine getirmediğine işaret sayılır. Bir kimsenin rüyasında kendisinin bir daire âmiri olduğunu ve emri altında çalışan memurlardan birisinin görevine son verdiğini görmesi; rüya sahibinin hanımından ayrılacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında kendisinin görevine son verildiğini ve yerine başkasının atandığını görmesi; düşmanları tarafından aleyhine birtakım işler çevrildiğine, dolayısıyla dikkatli davranması gerektiğine işaretle yorumlanır


Seyyid Süleyman: Ebu Said'ül Vaaz'ın kavline göre vazife sahibi biri rüyasında azl edildiğini görürse, memuriyeti devamlı olur. Azl olunmuş bir memurun tekrar tayin edildiğini görmesi, umumiyetle şuuraltı olarak kabul edilir. Tabircilerin çoğuna göre bu rüya yorumlanmaya değmez.
Vazife erbabı olmayan birinin memuriyete getirildiğini görmesi zorluğa ve geçim sıkıntısına delalettir. Fakat, memur olup azl edildiğini görmesi şifa ve selametle tabir edilir.
Bir ihtiyarın azl olunduğunu görmesi hayırdır. Aynı rüyayı bir gencin görmesi, iyi değildir. Büyük mevkiye layık bir insan azl edildiğini görürse, makamı yükselir.
Kirmani demiştir ki: Büyüklerden birinin azl olunduğunu görmek, ya onun dininde bir noksana veya mertebesinde düşüşe işaret eder.
Cabir'ül Mağribi şöyle diyor: Dindar ve dürüst bir şahsın azl edildiğini görmesi, hayır değildir. Dinden uzak bir zatın aynı rüyayı görmesi, memuriyete tayin olacağına veya bir rütbe alacağına delalettir.
Vazife ve memuriyet mes'uliyet icap ettirdiklerinden, bir makama gelmek veya tayin olunmak daima meşakkat ile yorumlanır. Mevki sahibi bir insanın vazifeye tayin olunduğunu görmesi onun azline işarettir. Rüya sahibi avamdan (halktan) ise yorum sıkıntıdır, müşkülattır.