Rüyada Ay görmek

Rüyada Ay görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Gökteki ay adaletli yöneticiye, büyük alime, hayırlı oğlan çocuğuna, Ayı kucaklamak kadın ve erkek için güzel simalı biriyle evlenmeye, Ayı puslu görmek yaşıtı olmayan biriyle evlenmeye, Ayın kendi evinde doğması kadın için erkek çocuğa, Ayın güneşten büüyük görünmesi başbakanın (vezirin) devlet başkanına (sultana) üstün gelmesine, Ayın bulutlar içinde kaybolması arzu edilen şeyin zamanının geçmesine, Ayın doğurması, arzu edilen şeyin kolay elde edilmesine, Alı eline almak veya böyle görmek evlenmeye, Ayın bir yeri veya evi aydınlatması devletten gelecek iyiliğe, Ayışığında yürümek anne şefkatine, Aya bakıp onun üzerinde kendi yüzünü görmek hasta için vefata, değilse erkek çocuğa, Ayın güneşe dönüşmesi baba tarafından mirasa ya da yardıma, Dolunay vezirin azledilmesine, yönetimde bulunan kişinin sonunu geldiğine, Ay ve güneşe secde etmek şerli bir işte yöneticinin yardımında olmaya, Ay ve güneşin kişinin kendisine secde etmesi ana-babanın ondan hoşnutluğuna, Ayın karanlık görünmesi ve koyu bir bulutiçine girmesi yönetimden gelecek kötülüğe, Ayın parçalanması ya da ikiye bölünmesi hükümetin dağılmasına ya da üst düzey bir yöneticinin vefatına, Ayışığı gizlenen şeylerin duyulmasına; Hilal eşin hamile kalmasına, yöneticiye, kumandana, ansızın meydanagelecek hayra, asi kimse için tövbe etmeye, Ayın hilal biçiminde görünmesi hacca, Hilalin doğup, ardından hemen batması arzu ve isteklerin sonuçlanmamasına, Hilal bazen savaş ve şiddete, Dolunay güzel ahlaklı insana, Ayı yükselirken görmek makam ve merte


Molla Cami: Rüyada ay görmek, adaletli bir devlet başkarına veya büyük bir alim yahut güzel bir oğlan çocuğuna ya da, yalancı bir adama işaret eder. Ayın ışığını bulanık bir halde gören kimse, akranı olmayan bir kimseyle evlenir. Rüyada ayın kaybolduğunu görmek; rüya sahibinin hayır ve serden istediğişeyin neticeye varmasına işaret eder. Rüyada aya baktığını ve yüzünün şeklini ayda gördüğünü gören kimse, ölür.Ayın karardığını gören kimse, eğer devlet başkanı ise onun idaresinde bulunan kimselerin, onun emir ve fermamna itaat etmelerine işaret eder. Rüyada ayın güneş olduğunu görmek, rüya sahibinin babası veya eşi tarafından izzet, şeref, hayır ve mala nail olmasına işaret eder. Hasta olan veya deniz yolculuğunda bulunan kimse için ay görmek, helak olmaya işaret eder. Zengin bir kimse, ayın bulutla örtüldüğünü görse, servetini kaybeder. Bir kadın rüyada, bir yerde ayın olduğunu ve elini aya uzattığı halde yetişemediğini görse, o kadının erkek bir çocuk arzu ettiğine, fakat bu arzusunakavuşamayacağına. ancak eğer kadın hamile ise, kız çocuk doğuracağına işaret eder. Güneş ve aya secde ettiğini görmek, rüya sahibinin büyük bir günah işlemesine işaret eder. Bir işinin gizli tutulmasını arzu eden bir kimse, rüyada ayı görse, o işi meydana çıkar. Bir kimse ayın tutulduğunu veya siyah yahut kırmızı olduğunu görse, ayın nisbet edildiği kimsede değişiklik ve eksiklik meydana gelir. Bazen ay görmek, bir kişi ile dost ve arkadaş olmaya işaret eder. Bazen de ay görmek, kumara ve bahse girerek oynanan oyuna işaret eder. Ayın yarıldığını ve iki parça olduğunu görmek, bir alametin çıkmasına işaret eder. Ayın ilk gecelerinde ayı onbeş günlük görmek, rüya sahibinin halinin güzelleşmesine işaret eder. Ayı hilal şeklinde görmek, iyi değildir.


Diyanet: Rüyada ay görülmesi; âdil bir devlet başkanına veya büyük âlime yahut güzel bir erkek çocuğuna ya da yalancı bir kimseye yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında ayı gökte normal bir şekilde görmesi; o kimsenin devlet başkanına yardımcı olacağına, erkek veya kadın her ikiside rüyalarında ayı kucaklarında veya yanlarında görmeleri onların her birisinin ayın parlaklığı nispetinde birileri ile evleneceklerine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında ayın ışığını bulanık yani sisli görmesi; o kimsenin dengi olmayan birisi ile evleneceğine delalet eder. Bir kadının rüyasında ayın kendi evinin içinde olduğunu görmesi; sanki ay parçalanmış gibi bir kısmını da alıp bir beze sardığını görse; o kadının bir erkek çocuğu olacağına ve onun da ölümü ile üzüleceğine işaret eder. Bir kadının rüyasında ayın tersine döndüğünü görmesi; devlet başkanının yardımcısını azledeceğine, yani görevine son vereceğine, ayın güneşin önünde ve ondan daha iyi yörüngesinde yürüdüğünü görmesi; vezirin, sultana isyan ederek onun fevkinde bir kişi durumuna geleceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında ayı kendi malı gibi elinde tuttuğunu görmesi; büyük bir devlet memuru olacağına kendisinin ay olduğunu veya ayın yerinde oturduğunu görmesi; yüksek bir mevkiye geleceğine, ayı karanlık veya gökyüzünden başka bir yerde görmesi; devlet ricalinin bazı konularda birtakım zorluklarla karşılaşacaklarına işaret eder. İbn-î Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında ayı tam yuvarlak halinde görmesi; büyük bir kimsenin vefat edeceğine, ayın iki parçaya ayrıldıktan sonra tekrar birleştiğini görmesi; ünlü bir kişinin hasta olup tekrar şifa bulacağına, ayın bedir halinde iken başka bir yıldızla çarpıştığını görmesi; iki ülke halkının birbirleriyle savaşacaklarına, bazen de iki devlet başkanının birbirleriyle rekabete gireceklerine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında ayın yanında veya elinde olduğunu görmesi; o kimsenin evleneceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında ayı parlak bir şekilde evinin içinde görmesi; büyük bir devlet adamı tarafından sevindireceğine, ayın başka bir evden doğduğunu veya çıktığını görmesi; başka birisinden hayır ve menfaat göreceğine yorumlanır. Rüyanızda ayı tutulmuş görmeniz; ülkenin veya ülke büyüklerinin bazı zorluklarla karşı karşıya kalacaklarına, ayın hilâl şeklinde doğduğunu ya da yavaş yavaş büyüdüğünü görmeniz; o ülkede daha sonra devlet başkanı olacak bir çocuğun dünyaya geldiğine, gökyüzünde bir ayın doğduğunu ve onu da başkalarına gösterdiğinizi görmeniz; sizin ölümünüzün yaklaştığına işaret eder. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Rüyada ayın görülmesi oniki şekilde yorumlanır. Bunlar da: Başkan, devlet adamı, arkadaş, şef, erkek, babaanne, koca, eş, sahip, hayır ve menfaat, hizmetçi. Rüyanın görülüş şekline göre yani görülen rüya bu sayılan oniki şekilden hangisine uyarsa ona göre rüyaya yorum getirilir. İbn-i Fudâle'nin yorumuna göre: Rüyada ay görülmesi bazen erkek çocuk ile tabir edilir. Bir kimsenin rüyasında kendi koynundan bir ay çıktığını görmesi, o kimsenin bir erkek çocuğunun olacağına, rüyada görülen bu ayın yavaş yavaş büyüyerek gökyüzüne çıktığını görmesi; doğan çocuğun büyüyünce başarılı iyi bir devlet adamı olacağına yorumlanır. Rüyanızda ayı güneşle birlikte görmeniz; iki büyük şahsiyetten hayır ve menfaat göreceğinize, rüyanızda ayı güneşle tartışır bir vaziyette görmeniz; iki büyük insanın birbirlerini çekemediklerine ve aralarının açılacağına delalet eder.


Nablusi: Rüyada ay görmek, adaletli bir melike veya büyük bir alim yahut güzel bir oğlana ya da yalancı bir adama delalet eder. Eğer ayı gökte normal şekilde görse, melikin vezirine delalet eder. Gerek erkek ve gerek kadın rüyada ayı kucağında veya yanında görse, o kimse ayın parlaklığı nisbetinde, birisiyle evlenir. Ayın nur ve ışığını bulanık bir halde gören kimse, akranı olmayan bir kimseyle evlenir.
Bir kadın rüyada ayın kendi evinde olduğunu ve bazısını alıp bir bez parçasına koyduğunu görse, erkek bir çocuk doğurur ve o çocuğun ölümü ile mahzun olur. Ayın tersine döndüğünü görse, melikin veziri vazifesinden alınır. Ayın, güneşin önünde ve güneşten daha iyi olarak gittiğini görse, vezir melike isyan ederek melikin fevkine çıkar.
Rüyada ayın kaybolduğunu görse, rüya sahibinin hayır ve serden istediği şeyin zamanının geçtiğine ve neticeye vardığına delalet eder.
Ayın doğurduğunu görse, o kimsenin istediği ve arzu ettiği şeyin ona kolay olacağına delalet eder.
Bir kimse rüyada gökten ayın evini ışıklandırdığını görse, vezirin hane halkına faydası dokunur. Rüyada ayı ne yere düşmüş ve ne de yerden kesilmiş bir vaziyette kucağında veya elinde olduğunu gören kimse, evlenir. Eğer rüyayı kafir bir kadın görse, o kadın Müslüman olur.
Rüyada ayı kendi evinde gören kimsenin, kaybının gelmesine delalet eder. Eğer ayın yer üzerinde olduğunu görse, o kimsenin annesinin ölümüne delalet eder.
Ay aydınlığında yürüdüğünü gören kimsenin, anasının ona şefkat etmesi ve onu esirgemesine delalet eder. Ayla güneş ana ile babadır.
Rüyada aya baktığını ve yüzünün şeklini ayda gördüğünü gören kimse, ölür. Eğer onun hamile bir hanımı varsa, o kimsenin erkek bir çocuğu olur. Bir kimse rüyada dalgın iken aniden aya baktığını görse, o kimseye düşmanları bakarlar ve emrine boyun eğerler.
Aya asıldığını gören kimse, melik tarafından hayra nail olur. Ayın karardığını gören kimse, melik ise onun idaresinde bulunan kimselerin, onun emir ve fermanına itaat etmelerine delalet eder. Rüyada ayın güneş olduğunu görse, rüya sahibinin babası veya hanımı tarafından izzet, şeref, hayır ve mala nail olmasına delalet eder.
Ay, rüya sahibinin hanımına, ana ve babasına, kızma, kızkarde-şine, eşyasına, ticaretine ve amellerine delalet eder. Ay gemiye de delalet eder. Zira gemiciler ay ışığı ile giderler. Ay —daima hareket ettiğinden— yolculuğa da delalet eder. Ay, rüya sahibinin gözlerine delalet eder.
Hasta olan veya denizde giden kimse için ay görmek, helak olmaya delalet eder.
Bir kimse ayı bulut kapladığım görse, vezir'in yakalanıp sonra iyileşeceği bir hastalığa delalet eder. Ayın bulut içinde bulunduğunu gören kimse, sultana hizmet etmekten azledilir. Zengin bir kimse bulutun ayı örttüğünü görse, serveti gider.

Rüyada ayın söylediğini gören kimse, reislik ve başkanlığa yaklaşır. Hamile bir kadın rüyada ayın kucağında olduğunu görse, o kadın erkek bir çocuk doğurur. Ancak ay üzerine kapısını kapaması veya elbisesiyle ayı örtmesi ya da onu insanların gözünden saklaması şeklinde görülen rüya da, karındaki çocuğun kız olduğuna delalet eder.
Bir kadın, bir yerde ayın olduğunu ve elini aya uzattığı halde yetişemediğini görse, o kadın erkek bir çocuk arzu eder ve bu arzusuna kavuşamaz. Eğer kadın hamile ise, doğuracağı çocuk kız olur.
Ayı tam olarak doğduğunu görse, vezirin görevinden alınmasına delalet eder. Çünkü ay onbeş günlük olduğunda çok parlak olur ve ondan sonra parlaklığı gider.
Güneş ve aya secde ettiğini gören kimse, büyük bir günah İşler. Veya batıl bir işte melik veya vezire itaatta bulunur.
Bir kimse güneş ve ayın kendisine secde ettiklerini görse, o kimseden ana ve babası razı olur.
Bir kimse ayı karanlık bir şekilde görse, vezirden veya devlet hizmetinde bulunan bir kimseden meydana gelecek kötü ve çirkin bir harekete delalet eder. Ayın iki parça olduğunu görse, bu rüya bazen vezirin veya melikin ölümüne delalet eder. ayın rezil bir insan şekline girdiğini görse, vezir vazifesinden alınır.
Bir işinin gizli tutulmasını arzu eden bir kimse, rüyada ayı görse, o işi meydana çıkar.
Bir kimse ayın tutulduğunu veya siyah yahut kırmızı olduğunu görse, ayın nisbet edildiği kimsede değişiklik ve eksiklik meydana gelir. Ay sür'atli hareket ettiğinden yolculuğun süratli olmasına delalet eder. bazen ayı görmek, —güneşin hararete delalet ettiği gibi— soğuk ve rutubetten dolayı, hastalığa delalet eder. bazen ay görmek, bir kişi ile dost ve arkadaş olmaya delalet eder. bazen da, bakanlık, katiplik ve zalim müteveliye delalet eder. Çünkü ay karanlığa bakar «zulüm» maddesi ise karanlık anlamına gelen «zulmet» den alınmıştır. bazen ay kumara ve bahse girerek oynanan oyuna delalet eder.
. Ay: «Fakat ne gezer- And olsun aya.» (*) mealindeki ayetin işa-retince yemin yapmaya delalet eder. bazen da ayı görmek, göz ağrılarından şifa bulmaya delalet eder. ayın yarıldığını ve iki parça olduğu görülmesi: «Saat yaklaştı. Ay (ikiye) ayrıldı.» (*) mealindeki ayet işaretince, bir alametin çıkmasına delalet eder.
Ayın ilk gecelerinde ayı onbeş günlük görmek güzel halli olmaya delalet eder. Ayı hilal şeklinde görmek, hoş değildir. bazen ay, astronomiye veya rüya tabir etmeye vakıf bir alime delalet eder.
Ayı en yüksek bir yerde görmek, iyiliğe delalet eder. Ayı inerken görmek, alçaklığa delalet eder. Ayı Hamel burcunda görse, melik ve başka büyük bir insanla karşılaşma arzusunda bulunan kimse hakkında, iyilik ve güzelliğe delalet eder.
bazen bu rüya yapı yaptırmak isteyenler hakkında, kötüdür.
Karada yolculuk etmek isteyen bir kimse, ayı boğa burcunda görse, bu rüya onun hakkında iyi değildir. Eğer ayı ikizler burcunda görse, bu rüya köle ve cariye almak arzusunda bulunan kimse hakkında, kötü; hayvan satın almak arzusunda bulunan kimse için de, güzeldir; yengeç burcunda görmek, evlenmek isteyen kimse için hayırdır; aslan burcunda görmek, şirket kurmak arzusunda bulunan kimse için iyi değildir; başak burcunda görmek, bedenle çalışmak isteyen için hayra; terazi burcunda görmek, bedenen çalışmak ve suyu eksiltmek isteyen kimseler için kötüdür.
Akrep burcunda görmek hamam ve elbise ile istirahat etme fikrinde bulunan kimse için güzel, yolculuk yapmak isteyen kimse hakkında ise, iyi değildir. Onu yay burcunda görmek, ağaç dikmek isteyen kimse için kötüdür.
Kova burcunda görmek hüküm ve idaresini icra ettirmek ve diğer hareketlerde bulunmak isteyen kimse hakkında, yine kötüdür. Bir kimse ayı balık burcunda görse, sancak ve alışverişe ehilse vilayette oturmasına izin verilmeye delalet eder.
Bir kimse, güneş, ay ve yıldızların güneşin yörüngesinde toplandıklarını ve güneşin daha parlak olduğunu görse, melik, vezir ve şerefli insanlar yanında sözü makbul olur. Eğer güneşin ışığı yoksa bu rüya, gören için musibettir. Bir kimse ayla güneşi kendi üzerine doğduğunu görse, o kimseden ana ve babası razıdırlar.
Eğer güneşle ayın ışıkları yoksa, ana ve babası o kimseye dargın ve ondan memnun değildirler.
Eğer güneş ve ayı solundan veya önünden ve arkasından görse, bu rüya, üzüntüye veya «güneşle ay bir araya getirildiği zaman o gün insan «kaçış nereye» diyecek.» (**) mealindeki ayet gereğince, rüyayı görenin aciz kalıp koşacağı belaya, hezimete ya da korkuya delalet eder.


Seyyid Süleyman: Bu rüya, vezir ve diğer büyüklerle yorumlanır. Ayı eliyle tutup kendine mal ettiğini gören layıksa, vezir yahut yüksek dereceli bir memur olur. Ay ile kavga eden, idarecilerle çatışır. Ay olduğunu veya onun yerinde durduğunu gören, büyük bir makama gelir. Ayı eliyle tutan, kederden kurtulur. Ayı semadan başka bir yerde doğar görmek; idarecilerin zorluklarla karşılaşacaklarına ve halkın üzüleceğine delalettir.
İbn-i Şirin demiştir ki: Dolunay, bir kavmin büyüğünü temsil eder. Ayın iki parçaya ayrılması, büyüklerden birinin vefatına işarettir. Şayet ikiye ayrılan ay tekrar birleşirse, o zat hastalanır fakat, afiyet bulur. İki dolunayın çarpışması, iki hükümdarın harbine delalet eder. Bunlar dolunay halinde değiller ise, savaş iki vezir arasında olur.
Cabir'ül Mağribi'ye göre ayı elinde veya yanında gören, evlenir. Ay hilal halinde ise, kadın cariye takımındandır. Dolunay şeklinde ise, evlenilecek kadın soyca kendinden üstündür. Bu rüyanın yorumu kadın için de aynıdır. Ayın parlayarak evinde doğduğunu gören, devlet büyüklerinin hayırları ile karşılaşır yahut güzel bir kadınla evlenip, bahtiyar olur. Ay'ın başka hanede doğduğunu gören, o evden bir kız alıp, hayra ve menfaate erer.
Ay tutulması, devlet idarecilerinin zorluk çekeceklerine delalettir.
Aybaşı olmadığı halde ayın hilal şeklinde doğduğunu ve yavaş yavaş dolunay haline geldiğini görmek; o memlekette ileride padişah yahut vezir olacak bir çocuğun doğduğuna işarettir. Ay'ın parlaklığı, o çocuğun uzun ömürlü olacağına delalet eder. Ay hilal şeklinde ise, çocuk kısa ömürlü olur.
Aya ibadet ettiğini gören, devlet başkanına yahut yardımcısına hizmet eder. Ondan nur alan, padişahtan veya vezirinden hayır görür. Fayda sağlar. Ayı tuttuğunu yahut onun kendisine geldiğini görenin, ileride büyük bir makama gelecek evladı olur. Ayın koynundan çıktığını gören memursa, azl edilir. Karısı hamile ise, çocuk düşürür veya kadın ölür. Bu rüya herkes için zarara işarettir. Aydan bir parça koparıp yemek; devlet idarecilerinden birinin vefatına delalet eder. Gökyüzünde birkaç hilal görmek büyüklerin toplanacağına işarettir.
Gökyüzündeki bir tek hilali başkalarına gösterdiği halde kimsenin farketmediğini görenin, eceli yakındır. Hilalin doğduğunu fakat, hemen gurub ettiğini görenin işi yarım kalır.
Cafer-i Sadık ay rüyasını şunlarla ifadelendiriyor: Mülk, vezir, güzel eş, güzel cariye, evlat, ana, baba, koca, hayırlı bir şahıs, başkan, büyük bir zat ve menfaat.
İbn-i Fuzale'ye göre ay, bazen erkek evlatla yorumlanır. Rüyasında koynunda veya vücudunun başka bir yerinden ay çıktığını görenin, bahtiyar olacak bir erkek evladı doğar.
Bu ayın yavaş yavaş yükselip semaya gitmesi, o çocuğun dünyadaki en yüksek mertebeye ulaşacağına işarettir. Fakat, ay göründükten sonra hemen kaybolursa, çocuk çok yaşamaz. Şayet bu ay bilinen parlaklığında ise, çocuk ulaşacağı makamda adil davranır. Ayın rengi kan gibi kırmızı ise, çocuk zalim olur. Siyah ise, müşkülattan kurtulamaz. Bulutlarla örtülü olursa, kederler içinde yaşar.
Güneş ve ayı birarada görmek; sultanın bir yardımcısıyla beraber davranacağına delalettir. Ayla güneşin savaşması ise, büyük ve küçük iki hükümdar arasındaki kavgaya işarettir.


Guncel: Rüyada ay görmek; bir devletin en yetkili kimsesi tarafından mükafatlandırılacağı ve yüksek bir mertebeye getirileceği ile tabir olunur.