Rüyada Ateş görmek

Rüyada Ateş görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Yorumu değişik şekillerde yapılır:

 • Ateş bazen müjde, bereket;
 • bazen savaş, korku, hapis, zarar ve günahtır.
 • İnsanın kalbini yakan ateş kara sevdaya,
 • Ağaçları yakan alev değerli bir insanın ölümüyle meydana gelecek sürtüşmelere,
 • Ateşe zorla sokulmak hapisse,
 • Yakın ateşte ısınmak korku ve sıkıntıya,
 • Kışın ateşte ısınmak zenginliğe,
 • Karanlıkta ışık saçmak amacıyla ateş yakmak insanları bir konuda uyarmaya,
 • Ateşe girip ondan zarar görmek günah işlemeye,
 • Ateşin üzerinden atlamak ya da ona girip ardı sıra çıkmak Cennet'e girmeye,
 • İnsanların çevresinde toplandığı ateş bereket, bolluk ve toplu sevince,
 • Ateşin insana verdiği az zarar birinin vaadini yerine getirmesine,
 • Bir yerde toplu yangın alevli ve uğultulu bir sesle görülürse savaşa,
 • Evin önünde görülen dumansız, kor ateş hacca gitmeye,
 • Bir yerde ateşin göğe doğru alevlenerek yükselmesi topluca işlenen çirkin davranışlara,
 • Ateş üzerinde et kızartmak gıybet ve kedere,
 • Parlak ve yararlı ateş sevinç ve sürura,
 • Evde ateş çıkması meslek ya da işinde kuvvet bulmaya,
 • Eve ateş düşmesi nimet ve bolluğa,
 • Baş ya da vücuttan parlak renkli ateşin çıkması - hanımı hamile ise- kendisiyle hayır görülecek oğul evladına, değilse hanımından sevgi ve ilgi görmeye,
 • Dağ başında yakılan ateş Allah'a -c.c.- yakın olmaya, ihtiyaçların giderilmesine, yolcunun eve dönmesine,
 • Tandır ateşi evdeşinin hamile kalmasına,
 • İnsanlara zararı olacak ateşi çoğaltmak onlara düşmanlık etmeye, böyle bir ateşi söndürmek orada vaki olan fitneyi yatıştırmaya,
 • Evde sönmeye yüz tutan ateşi rüzgarın


  Diyanet: Ünlü rüya tabircileri rüyada ateş görülmesini değişik şekillerde yorumlamışlardır Danyâl (a.s.)'ın yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında dumansız ateş görmesi; o kimsenin devlet başkanına yaklaşacağına, durgun olan işlerinin açılacağına ve zor olan işlerinin de kolaylaşacağına işaret eder Kişinin rüyasında kendisini ateşe attığını ve fakat yanmadığını görmesi; devlet tarafından zulme uğrayacağına delalet eder. Bir kimsenin kış gününde ateşte ısındığını görmesi; cennete gireceğine, ateşe girip azap gördüğünü görmesi; malından zarar edeceğine veya cehenneme girmesine sebep olacak bir günah işleyeceğine yorumlanır Bir kimsenin rüyasında insanların alevli ateşin başında toplandığını görse; o insanların bolluğa ve bereketli bir duruma kavuşacaklarına delalet eder. Rüyasında ateş üzerinde et kızarttığını gören kimse; insanların gıybet etmelerine sebep olacak bir iş işleyeceğine veya kendisinin dedikoducu olacağına işaret eder. Elinde yanmış ateş gören kimse; devletten yardım görür. Bir tüccar rüyasında dükkânının yandığını ve içinde bulunan eşyalarının kül olduğunu görmesi; malını aşırı fiyatla satıp halkı aldattığına, evinde yangın çıktığını gören kimsenin; malları zorbalar tarafından yağma edileceğine, elbisesinin yandığını gören kimsenin, akrabaları ve yakınları ile arasının açılacağına ya da malının zayi olmasından dolayı canının sıkılacağına yorumlanır. Câbiru'l-Mağribî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında gördüğü ateşte eğer alev yoksa; düşmanlık ve dâvaya, eğer alev varsa hastalık yüzünden sıkıntı çekmeye, yerin altından üstüne ve oradan göğe ateşin yükseldiğinin görülmesi; o beldenin insanlarının Allah'a isyan edeceklerine, ateşin bir yerden başka bir yere yayıldığını fakat hiçbir zarar vermediğinin görülmesi; rüyayı gören kimsenin menfaat göreceğine ve eğer fakir ise zengin olacağına delalet eder. Rüyanızda gökten yağmur gibi ateş yağdığını görmeniz; başka mil­letler tarafından o rüyanın görüldüğü belde halkına savaş açılacağına ve savaş nedeniyle orada birçok insanların öleceğine işaret eder. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Rüyada ateş görülmesi iki şekilde tabir edilir. Birincisi zararlı, ikincisi ise zararsızdır. Bir kimsenin rüyasında yakıcı olduğu halde etrafına ışık vermeyen bir ateş görmesi; üzüntüye, hastalığa ve veba hastalığına yakalanmaya delalet eder. Özellikle ışık vermeyen alevli ateşin görülmesi; belâ ve musibet ile yorumlanır. Evlerde yangın çıktığını ve böylece bütün mahallenin yandığını gören kimsenin; o rüyanın görüldüğü yerde çatışma olacağına ve böylece toplumun malının elden çıkacağına işaret eder. Bir ovada ateş görülmesi; orada savaş olacağına, ateşin ses çıkarmasının görülmesi; savaşan insanların çığlıklarına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında büyük bir devlet adamı tarafından kendisine ateş verildiğini görmesi; haram bir mal alacağına, karnı yarılarak içinde ateş gören kimsenin zulmen yetim malı yiyeceğine delalet eder. Nisa Sûresi'nin onuncu âyeti de bu yorumu desteklemektedir. Şöyle ki. Allah (c.c.) "Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar; zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir" buyurmuştur. Faydalı olan ateş ışık veren ateştir. Işık menfaate işarettir. Rüyasında ışık veren ateşi gören kimse; selâmet ve emniyet içinde olacağına, büyükler tarafından kendisine sevgi ve itimat besleneceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında devlet büyüklerinin kapıları önünde ateş yakıldığını görmesi; insanların onlardan fayda göreceklerine delildir. Bir kimsenin insanlarla birlikte bir ateşin etrafında oturduklarını ve ateşten zarar görmediklerini görse; o kimsenin nimete ve berekete nail olacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında evinden ateş çıktığını ve fakat dumanı ol­madığını görmesi; o kimsenin hacca gideceğine, karanlık bir gecede alevli ve ışıklı bir ateş gören kimsenin kuvvetli olacağına, üne ve şerefe nail olacağına delalet eder. Ibn-i Kesîr'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında ateş yandığını ve yangın çıktığını görmesi; kendisine, güvenilen biri tarafından kötülük geleceğine bir ateşin başka bir ateşi içine alarak yangın alanını genişlettiğini görmesi; bir devletin başka bir devlet tarafından işgal edileceğine işaret eder. Rüyada herhangi bir mala veya bir tüccarın malına ateş düşerek yandığının görülmesi; o malın satılarak elden çıkacağına, bir kereste veya bir odun deposunda yangın çıktığının görülmesi; o beldeye bir musibet geleceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında ışığından faydalanmak için ateş yaktığını görmesi; bir konuda bilgi almak için bir âlime başvuracağına, kişinin rüyasında ateş yaktığını ve o ateşten bir kıvılcım sıçrayarak bir yerini veya elbisesini yaktığını görmesi; o kimsenin veya bir sevdiğinin zarara uğrayacağına yorumlanır. Kişinin rüyasında büyük bir ateş yakarak kendisini o ateşin içine attığını görmesi; korktuğu ve çekindiği bir şeyden kurtulacağına, ateşi bir mangala koyup sakladığını gören kimsenin; haramdan kazandığı bir malı saklayacağına delalet eder. Rüyanızda sobanızda veya şöminenizde yanmakta olan bir ateşin söndüğünü görmeniz; fakirleşeceğinize, bir parça ateşi yatağınızda veya karyolanızda söndürdüğünüzü görmeniz; hasta iseniz iyileşeceğinize, sıkıntıda iseniz kurtulacağınıza işaret eder. Üzerinde tencere veya kazan bulunan bir ateşin söndüğünü görmeniz; hasta iseniz şifa bulacağınıza, sıkıntıda iseniz feraha kavuşacağınıza, başınız dertte ise o dertten kurtulacağınıza yorumlanır. Rüyanızda üzerinize kıvılcımlar sıçradığını görmeniz; arkanızdan dedikodu yapılacağına ve istemediğiniz sözlerin söyleneceğine, üzerinize sıçrayan kıvılcımların çok olduğunu görmeniz; hayra işaretle tabir olunur. Bazı tabircilere göre: Rüyanızda dumanı olmadığı halde ışık saçan alevli bir ateş görmeniz; devlet büyükleri için kudret, yüksek mevkide memurlar için iyi bir idarecilik, orta ve aşağı derecedeki memurlar için bir üst dereceye yükselme, ticâret erbabı için büyük kazanç, bekâr bir genç için güzel bir hanım, fakir bir kimse için güzel bir yaşam, zengin için servetinin artması ve genel ifade ile herkes için hayır ve berekete yorumlanır. Rüyada ateşten kıvılcımların saçıldığını görülmesi; kişinin kendisine olan ahdini yerine getireceğine, ateşten çevreyi karanlığa boğacak kadar duman çıktığının görülmesi; rüya sahibinin bulaşıcı bir hastalı­ğa yakalanacağına, bu dumanın gökyüzünü kapladığının görülmesi; o belde halkının devletten bir kötülük göreceklerine, dumanın beyaz olduğunun görülmesi; kötülüğün geçici olduğuna işaret eder. Rüyada ısınmak veya herhangi bir maksatla ateş yaktığını gören kimsenin; kendisine yardım yapılması maksadıyla büyük bir zata başvuracağına, eğer yaktığı ateşten faydalanırsa arzuladığı yardımı göreceğine delalet eder. Bir kadının rüyasında ateş yaktığını ve yaktığı ateşin de alevli bir şekilde yandığını görmesi; o kadının bir erkek çocuk doğuracağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir yerde ışık saçan bir ateşin söndüğünü veya söndürüldüğünü görmesi; o yerde büyük bir kimsenin öleceğine işaret eder.


  Nablusi: Rüyada ateş görmek, müjde, korku, harp, azap, sultan hapis, zarar, günah ve berekettir. Ses çıkararak ağaçları yakan alev ve kıvılcımlı ateş gören yaktığı miktarca bir alimin ölümüyle orada çıkacak fitnedir. Bu kimsenin rüyada kalbinde ateş olduğunu germesi, aşka, muhabbete ve sevgilisi ve başka birisinden ayrılmakla kahra uğramaya delalet eder.
  Karanlık bir gecede halkn göstermek için ateş yaktığını gören kimse, halkın onunla hidayete erişecekleri bir ilme nail olur. Karanlık olmadığı halde yol üzerinde ateş yaktığını gören kimsenin bid'at ve sapıklıkta olan bir işi yaptığına delalet eder. Ateş gündüzün harp ve fitneye, gece ise ünsiyettir denilmiştir.
  Rüyada ateşe ibadet ettiğini gören kimse, harbi sever. Bazen de o şahıs günah işleyerek şeytana uyar.
  Rüyada kış gününde ateşte ısındığını gören kimse, zengin olur.
  Ateş yediğini gören kimse, zulmeti yetim malı veya haram olan bir mal yer. Ateşe çekildiğini gören kimse, hapsedilir.
  Rüyada ateşe girdiğini ve ondan çıktığını gören kimse, Cennete gider. Rüyada ateş satarak bahçe aldığını gören kimse, bir hamam satarak yerine bir bahçe satın alır. Bunun aksi de yani bahçe satarak ateş alması, bostanı satarak hamam satın almasına delalet eder. Bazen de bu rüya sahibinin dünyaca hayır ve serden olan kendi alemine delalet eder.

  Rüyada ateşe girdiğini ve orada azap edildiğini gören kimse, malca zarar eder veya o şahıs, Cehenneme girmesine sebep olacak bir günah işler.
  Rüyada ateşe girdiğini ve ateşin azabını tattığını gören kimse, bir fitneye düşer.
  Bir kimse rüyada, insanların basma toplanmış olduğu alevli olan bir ateş görse, onların bereket ve bolluğa nail olmalarına delalet eder.
  Bir kimse' rüyada çölde bir ateş görerek gönül rahatlığına kavuştuğunu görse, o kimse vahşet ve yalnızlıktan ülfet ve rahatlığa kavuşur.
  Bir kimse rüyada kendisine ateşin dokunduğunu ve kendisini yaktığını görse, o şahsa yapılan vaad yerine getirilir.
  Bir kimse ateşle mahsulattan bir şey yaktığını görse, yaktığı şeylere zam gelir. Ateşin bir eşya veya kumaş parçası üzerine düşmesinin tabiri de böyledir.
  Rüyada, içi boş bir çömlek altında ateş yaktığmı gören kimse, evinin işlerine bakan bir şahsa zarar gelecek bir işi yapmaya teşvik eder. Yakıcı ateş sultandan olan bir sıkıntıdır.
  Bir vali ateşi yaktığı halde söndüğünü görse, vazifesinden alınır. Ve ateşi döner.
  Bir kimsenin rüyada kapısının önünde dumansız ateş yandığını görmesi, hacca gideceğine delalet eder.
  Evde bulunan ateş evlenmeye, parmaklardaki ateş de katiplerin zulmüne delalet eder.
  Avuç içindeki ateş san'atta yapılan zulüm, ağız içindeki ateş de üzüntü ve kederdir. İtaatkar kimsenin Cehenneme girmesi, dünyada ateşi sevdiğine delalettir.

  Bir kimse rüyada bir şehire veya mahalleye ya da bir eve alevli ve korkunç bir ses çıkararak ateş düştüğünü ve düştüğü her yeri de yakıp mahvettiğini görse, orada çıkacak harbe veya taun, veba, delilik "e1 çiçek hastalığı gibi şeyler ya da ölüme delalet eder.
  Eğer ateşin alev ve sesi yoksa, orada meydana gelecek hastalık ve olaylara delalet eder.. Eğer o ateşin gökten indiğini görürse, bu rüya oranın -fıalkında meydana gelecek çok şiddetli ve dehşetli bir şeye delalet eder.
  O ateşin hiç bi:* şeyi mahvetmediğini görse, o yer halkının arasında zararsız olarak meydana gelecek dil kavgasına delalet eder.
  Ateşin bir yerden göğe doğru çıktığını görse, o yer halkı çekinmeden günah işler ve Allah (C.C.)'a iftira ederler.
  Rüyada ısınması için veya başkasını ısıtması için ateş yaktığını -gören kimse, faydalanacağı bir şeyi tahrik ederek fakirlik ve ihtiyacını giderir.
  Ateş üzerinde et kızarttığım gören kimse, halkın gıybet etmesini gerektiren bir şeyi tahrik eder. Veya kendisi halkı gıybet eder. Kızartılmış o etten yiyen kimse, az bir rızka nail ve ona büyük bir keder isabet eder.
  İçerisinde yemek olan bir kabı ateş üzerinde kaynattığını gören kimse, ev İşlerine bakarı bir kimse tarafuıdan —herhangi bir şeyden dolayı — gelecek menfaattan uzak kalır.

  Bazı elbise ve azaları ateşin yaktığını gören kimseye, o elbise veya azaya nisbet edilen birisinden bir musibet dokunur.
  Yerden bir ateş çıktığını gören kimse, sultandan haram mal alır.
  Rüyada kendisine ateşin hararetinin dokunduğunu gören kimse, halkın diline düşer ve halk onun gıybetini yaparlar.
  Faydalı ve parlak ateş korku halinde bulunan kimse için emniyet ve sultana yaklaşmaktır.
  Sultanın kapısında ateş yaktığını gören kimse, büyük bir mülk ve kuvvete nail olur.
  Rüyada evinden bir ateş çıktığını gören kimse, memuriyet, ticaret veya bir saıı'atta kuvvet ve yardıma nall olur.
  Bir kimse rüyada kendi ateşinin ziyası, doğudan batıya — kadar aydınlattığını görse, o şahıs Şark ve Oarp'ta bulacağı bir ilme nail olur.
  Rüyada evine ateş düştüğünü gören kimse, ucuzluk, bolluk ve çokça nimete kavuşur.
  Rüyada başından veya kendisinden parlak ve ışıklı bir ateş çıktığını gören kimsenin hanımı hamile ise, onun erkek bir çocuğu olur ve bundan dolayı kendisi yücelerek büyük bir hayra nail olur. Veya hanımından sevinç görür.
  Rüyada bir dağ başında ateş yaktığını gören kimse, Allah (C.C.}'a manen yaklaşır. Veya onun bütün ihtiyaçları meydana gelir. Eğer o şahıs gurbet ve yolculukta ise, vatanına salimen döner. '
  Rüyada evini ateşle yaktığını gören kimsenin, evi harap olur.
  Evli olan birisi rüyada tandır ve tandırda da yanmış ateş görse, hanımı hamile kalır.
  Ateşte oturduğunu ve ateşin onu yakmadığını gören kimse, melike yaklaşır. Onunla konuşurken surlarım söyler. Düşmanına galip gelir. Eğer bir şeyden şüpheleniyorsa, şüphesi zail olarak hak ve doğruyu bulur.
  • Rüyada gökten bir ateş inerek onu yaktığını, ancak onda bir iz bırakmadığını gören kimsenin, evine asker gelir. Halk arasında bulunan ateşi alevlendirdiğini gören kimse, onların araşma düşmanlık sokar.
  Rüyada, başından ateş çıktığını gören kimse, ateşli bir hastalığa veya deliliğe benzer bir hastalığa yakalanır. Ateşin ortasında olduğu halde ateşin hararetini hissetmediğini gören kimse, doğruluk, yakın ve mülke nail olur. Ve düşmanlarına galip gelir.
  Bir kimse rüyada bir yerde bulunan bir ateşi söndürdüğünü görse, ateşin söndüğü yerde şer ve fitnelerin sönerek sükunete varmasına delalet eder.
  Bir kimsenin rüyada evinde yanan bir ateşin söndüğünü görmesi, o evin işlerini yürüten kimsenin ölmesine delalet eder. Eğer ateş şehir içerisinde olursa, belediye reisinin veya orada bulunan bir alimin ölmesine delalet eder. Bostanında olan ateşin söndüğünü görmesi, rüya sahibinin veya çoluk çocuğunun öleceğine delalet eder.
  Ateşin evinde söndüğünü ve ev içerisine giren rüzgarın tekrar onu alevlendirdiğini görse, o eve hırsız girer.
  Rüyada ateşi bir kap içerisine koyarak kendisi için muhafaza ettiğini gören kimse, haram bir mala nail olur.
  Bazan ateş, *cin tayfasına delalet eder. Çünkü onlar ateşten yaradümışlardır. Bazan ateş, kıtlık, pahalılık ve çekirge ve sultanın halka vurduğu vergi borçlarına delalet eder. İçerisinde ateş yakılan-, tandır, fırın ve ocak gibi yerlerde ateş görse, rüyayı görenin zenginliğine ve nail olacağı menfaata delalet eder. özellikle o kimsenin geçimi aşçılık ve fırıncılık gibi ateşle olur ve bu rüya kışın görülürse.
  Bir kimse rüyada ateşin alevinin sakin olduğunu veya söndüğünü yahut kül olduğunu ya da ateşi su ve yağmurun söndürdüğünü görse, o kimse faklrleşir. Veya iş ve sanatı muattal olarak boşta kalır.
  Rüyada topraktan bir testi ve bardak veya bir kırba içinde ya da erkek ve dişiye delalet eder, diğer kaplardan bir kab içinde ateşle korktuğunu gören kimse, sara hastalığına yakalanır. Ve cinler ona müdahale ve onun dilini vasıta ederek konuşurlar.
  Ateş halka eziyet verirse, zalim bir sultanla, fayda verirse adil bir sultanla tabir edilir.
  Bir kimse rüyada kendisinde olan bir ateş korunun dağıldığını görse, o kimsenin kendisinin ve başkalarının işlerine ilgi göstermemesine delalet eder. Bu tabir Arab'ın: «Ateş kışın meyvasıdır» atasözüne binaendir.
  Rüyada ateş yemek, altın ve gümüş kap gibi haram kaplardan ye-yip içmeye delalet eder. Bazen de bu rüya fakirlik ihtiyaç ve dilenciliğe delalet eder. Bazan rüyada ateşin alevli yanması, meydana gelecek bir ölümden dolayı uyanıkken gönülde elem ve keder ateşinin alevlenmesine, Bazen de sıtma hastalığına delalet eder. Ateş, bıızan da kendisine tapan kimseye delalet eder. Nar ve zulmetin tabiri de böyledir.


  Seyyid Süleyman: Danyal (A.S.) buyurmuştur ki: Rüyasında dumansız ateş gören, büyüklere yakın olur. Bağlı işleri açılır. Zor işleri kolaylaşır. Birinin kendini ateşe attığını fakat yanmadığını gören, hükumetin zulmüne uğrar ama, çabucak selamete çıkar. Şayet ateş kendisini yakarsa, istemediği halde yola gider yahut zarar görür. Hasta olur veya bir belaya çatar. Kendini yakan ateşin kuvvetlendiğini ve içinden büyük, şiddetli bir sesin duyulduğunu görene, devlet eziyet eder. Ateşte duman varsa, yetimin malından yer. Ateşin kıvılcımlar saçması, yetim malı yüzünden kavgaya delalet eder. Elinde yanmış ateş gören, padişahtan hayır ve menfaat bulur.
  Kirmani demiştir ki: Halkın üzerine ateş attığını gören, fitne ve karışıklık çıkarır. Dükkanından ateş çıktığını ve eşyasının yandığını gören tüccar, insafsız davranıp malını çok pahalı satar. Evinde yangın çıktığını görenin malını melikler, zalimler elinden alır. Ateşin elbisesini yaktığını gören, akrabaları ile darılır yahut malını kaybeder.
  Cabir'ül Mağribi diyor ki: Alevsiz ateş; düşmanlık ve davaya, alevli ateş; hastalık yüzünden güçlüğe delalet eder. Yer altından ateş çıktığını ve göğe yükseldiğini görmek; orada yaşayanların Cenab-ı Hakk'a isyan edeceklerine işarettir. Ateşin bir mekandan başka bir mekana geçtiğini fakat, zarar vermediğini görmek; menfaate delalettir. Rüya sahibi fakirse zengin olur.

  İsmail El Eş'as demiştir ki: Semadan yağmur gibi ateş yağdığını görmek, sultanlar yüzünden bela ve fitne çıkacağına, harp olacağına ve çok kimselerin öldürüleceğine işarettir.
  Ebu Said'ül Vaaz'a göre rüyada yakıcı, ışıksız fakat alevli ateş bela ve musibettir. Evlerin tamamının yandığını görmek savaşa, halkın mallarının yok olacağına işarettir. Sahrada ateş görmek harp habercisidir. Buradan çıkan sesler savaşçıların naralarıdır. Bir padişahın kendisine köz (kor) verdiğini gören, haram mal alır. Karnının yarıldığını ve içinde ateş bulunduğunu gören, yetimin zulmen malını yer.
  Rüyada ışık saçan alev görmek, iyidir. Her bakımdan selamet ve menfaattir. Rüya sahibi padişahtan iltifat görür. Bahtı açılır. Sarayların ve diğer büyüklerin kapıları önünde ateş yakıldığını görmek, onların halka faydalı olacaklarına delalettir. Bir toplulukla beraber ateşin etrafında oturan ve ondan zarar görmeyen, ni'met ve berekete nail olur. Evinde dumansız ateş gören, inşaallah hacca gider. Karanlık bir gecede alevli ışık saçan ateş gören sevinir. Kuvvet ve şerefe erişir.
  İbn-i Kesir demiştir ki: Ateş yandığını ve yangın çıktığını gören, itimat ettiği kişinin kötülüğü ile karşılaşır. Yanmakta olan bir ateşin başka bir ateşin içine girmesi, o mekandaki zalim hükümdarın başka bir zalim tarafından mağlup edilerek felakete uğrayacağına işarettir.
  Semadan yere ateş indiğini fakat, kendisini yakmadığını gören, o bölgeye inen beladan muhafaza olur. Bazı malların yandığını görmek, o kadarının satılacağına işarettir. Bir binada odun veya kereste yığınında yahutta ormanda yangın çıktığını görmek, o mekanda bir musibet meydana geleceğine delalettir. Hanesinde ateş çıktığını gören, dargın olduğu kişiyle barışır. Onunla kardeş gibi olur. Ni'mete erer. Işığından istifade etmek için ateş yakan, ilim tahsil eder. Halk ta onun ilminden istifade eder. Ateş parlamazsa, o ilimden faydalanılmaz.
  Ateşin bir organını yahut elbisesinin bir yerini yaktığını gören, ya kendisi ya çok sevdiği birisi zarara uğrar. Hiç görülmedik derecede büyük bir ateşe atıldığını gören, korktuğu ve sakındığı şeyden kurtulur. Ateşi bir kaba koyup kendisi için saklayan, haram mal biriktirir. Bir iş için yaktığı ateşin söndüğünü gören, o işten fayda sağlamaz. Ocağındaki ateşin söndüğünü gören, fakir düşer. Bir parça ateşi yatağının üstünde söndüren hasta ise; iyileşir. Bütün sıkıtılarından kurtulur. Tencerenin altında yanan ateşin söndüğünü, tencerenin soğuduğunu görmek te böyle yorumlanır.
  Üzerine kıvılcımlar döküldüğünü gören, hakkında söylenen kötü sözleri duyar. Kıvılcımların çokluğu, bela ve musibettir. Bir cemaatin arasına kıvılcım dökülmesi, onlar için düşmanlık ve kavgaya işarettir.
  Kıvılcımların düştükleri yeri yakmaları dedikodu, şer, kavga, harp ve düşmanlıktır. Bazılarına göre dumansız alev, herkes için çok iyidir. Ateşten kıvılcımlar saçılması, padişahın zulmudür. Bu kıvılcımlardan üstü başı yanan, devletten zarar görür.
  Ateş bulduğunu gören, kendisine vaad edilen şeye nail olur. Ateşin dumanında kalan, humma hastalığına tutulur. Dumanın bulut halinde semayı örtmesi, sultanın zulmune işarettir. Duman beyaz ise, bu zulüm çabuk kalkar. Herhangi bir sebeple ateş yakan, zaruret (sıkıntı) içinde kalıp, katı kalpli ve güçlü birinden yardım ister. Şayet yaktığı ateşten istifade ederse beklediği yardımı alır. Yaktığı ateşin alevli olduğunu gören kadın, erkek çocuk doğurur.
  Bir beldede ışık saçan ateşin söndüğünü yahut söndürüldüğünü görmek, oranın en büyük kişisinin ölümüne delalettir. Bir evdeki ateşin sönmesi, o hane sahibinin vefatına işarettir.
  Duman, büyük korkuyu ve çok kanlı bir harbi ifade eder. Duman alevle beraber bulunursa, bu musibetler daha şiddetli olur.
  Cafer-i Sadık bu rüyayı şunlarla tabir ediyor: Fitne, fesat, pişmanlık, kötü söz, idarecinin zulmü, emele nail olamamak, tedbirsizlik, azap, ceza, hükmün infazı, ilim, hikmet, hidayet, korku, endişe, bela, veba, haram mal, rızk, hayır, menfaat, rahat, geçim, yüksek mertebe, şevket, kudret, nasihat ve emniyet.

 •