Rüyada Arazi görmek

Rüyada Arazi görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

Diyanet: Rüyada arazi görülmesi değişik şekillerde yorumlanır Danyâl (a.s.)'ın yorumuna göre: Rüyada arazi görülmesi; eş ile yorumlanır. Arazi satın aldığını gören kimsenin evleneceğine; kişinin kendisine ait bir araziyi sattığını görmesi; karısını, rüya gören kadın ise kocasını boşayacağına, kişinin rüyasında arazisinin mahsuldar olduğunu görmesi; evlâd ve torunlarının çok olacağına; kişinin arazisinde bir şey bitmediğini görmesi; eşinin kısır olup çocuğunun olmayacağına delalet eder. Ibn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında kendisini geniş bir sahrada görmesi; o kimsenin yolculuğa çıkacağına, kişinin yeri kazıp toprağı yediğini görmesi; mal bulacağına, kuyu açmak maksadıyla yeri kazdığını gören kimsenin; hile ile servet elde edeceğine, kişinin rüyasında toprağın kendisini yuttuğunu görmesi; musibete uğrayacağına veya eşi yüzünden servetinden olacağına, kişinin geniş bir yerden dar bir yere geçtiğini görmesi; o kimsenin günah işleyeceğine delalet eder. Câbiru'l-Mağribî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında ayaklarının altında toprağın azalıp çoğaldığını görmesi; o kimsenin ömrünün sona erdiğine, toprak altında titrediğini görmesi; korkuya kapılacağına, gözünün gördüğü kadar geniş bir araziye sahip olduğunu görmesi; halkın önünde itibarının artacağına, böyle bir arazi satın aldığını görmesi; zengin ve kısır bir hanımla evleneceğine işaret eder. Bir kimsenin geniş fakat bilmediği bir araziye sahip olduğunu görmesi; o kimsenin dünyalığa nail olacağına ya da yabancı birisiyle evleneceğine veyahut da eline çok servet geçeceğine, arazi üzerinde oturduğunu gören kimsenin yüksek bir mevkiye geleceğine, yere bir şilte serdiğini gören kimsenin; hasta ise vefat edeceğine, zengin ise fakirleşeceğine, yerden avuç avuç toprak alıp yediğini gören kimsenin zengin olacağına, bir yolda giderken yolun kısaldığını gören kimsenin bu rüyasının pek hayır olmadığına ve bu kişinin öleceğine, önüne toprak yığıldığını gören kimsenin ömrünün uzun olacağına, ekilmiş bir araziden çıkıp çorak bir araziye girdiğini gören kimsenin sünneti terkettiğine ve günaha girdiğine delalet eder. Bir kimsenin bir tarladan diğer bir tarlaya geçerek yürüdüğünü görmesi; bir memleketten diğer memlekete yolculuk yapacağına, yere büyük abdestini bozduğunu görmesi; eline mal geçeceğine işarettir. Yere yatıp yuvarlandığını görmek iyi değildir. Yere yatıp da üstüne başı­na toprağın bulaştığının görülmesi; kazanca işarettir. Bir kimsenin rüyasında yerin yarıldığını ve oradan bir hayvan çıkıp kendisiyle konuştuğunu görmesi; o kimsenin acayip işler yapacağına ve herkesin ondan kaçacağına, bir başka yoruma göre de böyle bir rüya gören kimsenin ömrünün bittiğine ve ölümünün yaklaştığına, bir başka tabire göre bu kişinin inancının kuvvetli olmadığına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında toprağı kazdığını görmesi; o kimsenin eğer hasta ise kendisinin veya hastası varsa onun öleceğine, bir insanı gömmek için kabir kazdığını gören kimsenin bir başkasına hile düşündüğüne, toprakta suyolu (kanal) kazdığını gören kimsenin; geçimi için bir işe giriştiğine kazıyı tamamlayıp suyu akıttığını gören kimsenin; başladığı işinde başarılı olacağına delalet eder. Rüyasında bir yere bir çukur kazdığını gören kimsenin; hanımı ile kavga edip sonra da barışacağına, bir çukurda olup oradan çıktığını gören kimsenin; hasta ise şifa bulacağına, tutuklu ise hürriyetine kavuşacağına, darda ise genişliğe çıkacağına işaretle tabir edilir. Bir kimsenin rüyasında bir çukurda olup imdat dilediği halde ken­disini kurtarmak için kimselerin gelmediklerini veya gelip de yardım etmediklerini görmesi; o kimsenin öleceğine, rüyasında toprağın kendisi ile konuştuğunu gören kimsenin; topluma iyilik edeceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir arazi üzerine bir köprü yaptığını görmesi; o kimsenin din yönünden kuvvetli olduğuna, rüyasında köprü yıktığını gören kimsenin dinini yıkacağına işaretle yorumlanır. Bazı tabircilere göre rüyada köprü yapıldığının görülmesi; dört şekilde yorumlanır. Bunlar da: Yüksek makam ve şeref, menfaat elde etmek, din ve dünya, sığınma ve saklanma. Rüyasında bir tarlayı suladığını gören kimsenin; çok mal elde edeceğine veya evleneceğine, rüyasında tarlasını su bastığını gören kimsenin; hanımından boşanacağına işaretle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında kendi tarlasının toprağından kerpiç yaptığını görmesi; helâl mal kazanmak için bir işte çalışacağına delalet eder. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Rüyada görülen toprak ve arazi, cinsine ve çeşidine göre tabir edilir. Rüyada toprağın yarıldığının görülmesi; o yerde bereket olacağına, bir toprağın büyümüş ve gelişmiş olduğunun görülmesi; hamile kadının kolayca doğum yapacağına veya tarla sahibinin ekimi kolay bir şekilde yapacağına, bir tarlanın bitkisiz boş bir halde görülmesi; kısır bir kadın veya erkekle evlilik yapılacağına delalet eder. Rüyasında bir tarlaya sahip olduğunu gören kimsenin; eğer bekâr ise evleneceğine, evli olup da çocuğu yoksa çocuk sahibi olacağına, ticâretle meşgul ise birisi ile ortak olacağına veya mirasa konacağına ya da bir ev satın alacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir arazinin sallandığını görmesi; eşinin çocuk düşüreceğine, eğer bekâr ise üzülecek bir şeyle karşılaşacağına, toprağın çöküp üzerinde olanların battıklarını görmek ise; isyan etmeye, Allah'ın azabından korkmaya, toprağın ayaklar altında toplandığının görülmesi; rüya sahibinin işinin bozulmasına veya eşinden ayrılacağına veyahut da işinden olacağına ya da hasta olacağına işaret eder. Rüyada toprağın herhangi bir madene dönüştüğünün görülmesi; rüya gören evli ise hanımının güçlükle doğum yapacağına, kendisi işini bırakıp başka bir işe gireceğine, yeni işinde çok kazanç sağlayacağı ve maden bulacağına yorumlanır. [işinin rüyasında kendisini toprak olmuş görmesi; toplum içinde ün kazanacağına, toprağı arkasına yüklendiği halde ağırlık hissetmediğini görmesi; o toprağın sahibi değilse bir ev satın alacağına işaretle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında toprağın yarılarak içinden birinin çıktığını görmesi; o kimsenin düşman sahibi olacağına, çıkan kimse bir ihtiyar ise, berekete, toprak yarıldığı halde bir şeyin çıkmadığının görülmesi beklenmeyen bir hadise ile karşılaşılacağına, yarılan yerden bir canavarın çıktığının görülmesi; o kimsenin bir zalimin zulmüne uğrayacağına, yarılan yerden bir aslan veya bir yılanın çıktığının görülmesi; o yere Allah tarafından bir felâketin verileceğine yorumlanır.


Seyyid Süleyman: Danyal (A.S.) buyurmuştur ki: Arz ve arazi görmek; zevce ile tabir olunur. Arz satın aldığını gören, evlenir. Malik olduğu araziyi satan, karısını boşar. Arazisinin mahsul vermekte olduğunu görenin, nesli çok olur. Arazisinde hiç bir şey bitmediğini görenin karısı, çocuk doğuramaz.
İbn-i Şirin demiştir ki: Kendisini geniş bir sahrada gören, yolculuğa çıkar. Arzı kazıp toprağı yediğini gören, mal bulur. Kuyu vb. bir şey yapmak için arzı kazdığını gören, malını hileyle kazanır. Kendisini arzın yuttuğunu gören, ya musibete yahutta karısı yüzünden mal kaybına uğrar. Geniş bir araziden dar bir araziye geçen İslamdan döner.
Cabir'ül Mağribi diyor ki: Yerin ayaklarının altında toplandığını yani küçüldüğünü görenin, eceli gelmiştir. Arzın altında titrediğini gören, korkuya düşer. Gözünün alabildiğine geniş bir araziye malik olduğunu görenin, kıymeti ve itibarı büyük olur. Böyle bir arazi satın alan, zengin ve kısır bir kadınla evlenir. Bilmediği geniş bir araziye malik olan, ya yabancı bir kadınla evlenir yahut dünyalığa kavuşur. Yeryüzünde oturduğunu gören, büyük makam ve itibar sahibi olur. Yere bir şeyle vuran, mukadder rızkı için yolculuk yapar. Bir yeri sattığını veya bir yere çıktığını gören hasta ise; vefat eder, zenginse; fakir düşer. Arzdan avuç avuç toprak alıp yediğini gören, zengin olur. Arzın genişlediğini gören, çok yaşar.
Bakımlı ve ekili araziden çıkıp, boş araziye giren; sünneti terk edip, bid'ate sapar. Arazisinden çıkmak istediğini yahut çıktığını gören, malını elden çıkarır veya karısını boşar yahutta annesinden ayrılır. Çıktığı araziye döndüğünü gören, bunlara yeniden kavuşur. Yolda giderken yolun toplanıp kısalması ecel habercisidir.
Yer üzerine çömelmek, yere yatıp yuvarlanmak; hayra yorulmaz. Bir rivayete göre yere büyük abdest bozmak, mala delalettir. Üstüne başına toz toprak bulaştığını görmek de, böyledir. Yerin yarıldığını, oradan çıkan bir hayvanın kendisiyle konuştuğunu gören, acaip bir işe başlar. Dolayısıyle halk çok şaşırır. Bir görüşe göre, rüya sahibinin eceli yakındır yahut imanı sağlam değildir.
Rüyasında yeri kazdığını gören hasta ise veya hastası varsa, vefat eder. Bir insanı sokmak için yeri kazan, birine hile düşünür. Yerde su yolu kazan, geçimi için çalışır. Buradan suyu akıttığını gören, teşebbüs ettiği işte muvaffak olur. Yere çukur kazan, karısını boşar. Bir çukurun kenarında durduğunu fakat, içine girmediğini gören, zevcesiyle kavga eder. Ardından barışır. Bulunduğu çukurdan çıktığını gören; hasta ise, şifa bulur. Hapisteyse, hürriyete kavuşur. Sıkıntıda ise selamete ulaşır. Bulunduğu çukurdan kurtulmak için imdat istediği halde, kimsenin gelmediğin gören, vefat eder. Arzı teftiş eden, dünya işleri ile uğraşır. Yerin kendisi ile konuştuğunu gören, çok yaşar.
Bir dere veya haliç kazan , halka daima iyilik eder. Bir rivayete göre büyük mevki sahibi olur.
Abdulgani'en Nablusi buyurmuştur ki: Bu rüya, arazinin cinsine göre tabir olunur. Üzerinden geçilen boş ve sahipsiz arazi, oradan devamlı gelip geçen kervanlara ve tüccarlara işarettir. Bu arazinin düzgün yahut engelli olması, tacirlerin kazançlarındaki kolaylığı veya müşkülatı ifade eder.
Sahibi bilinen arazi, onu işleyen şahsın karına yahut zararına delalet eder. Rüya, arazinin durumuna göre yorumlanır.
Arazi rüyası; valide, evlat, eş, ortak, varis, ev, hayvan, cariye, minder, yatak, zina gibi muhtelif manalar taşır. Ayrıca eğlence yerlerini de temsil eder. Bazılarına göre, ağzında laf durmayan dedikoducu bir kadına delalettir. Başka bir görüşe göre ise ilim, hikmet ve ifade kabiliyeti ile yorumlanır.
Yer yarılması; o bölgede Allah (C.C.)'a karşı gelineceğine, bir rivayete göre mahsulün bereketli olacağına delalettir. Arazinin genişlediğini görmek; mahpusun hürriyetine, hamile kadının kolay doğum yapacağına, rüya sahibinin rızkının artacağına işarettir. Bitkisiz bir arazi gören, fakir ve kısır bir kadınla evlenir. Arzın kendisine söz söylediğini gören, felaketle, musibetle karşılaşır. Sırrı yayılır. Uydurma şeyler duyar.
Arzın sallandığını görenin karısı düşük yapar. Bekarsa üzülür. Temiz bir arazi görmek; iyidir. Aksi ise hayra yorulmaz.
Ayaklarının altında yerin toplandığını görenin, işleri bozulur. Memursa, azl olunur. Eşinden ayrılır. Arzın çöktüğünü, kendisinin içine battığını gören, küfre düşer. Yerin demir, bakır veya taş gibi bir maddeye dönüşmesi; hamile kadının zor doğum yapacağına, rüya sahibinin işini değiştireceğine yahut kar edeceğine veya bir maden bulacağına işarettir. Kendisinin arz olduğunu görenin, kadri yücelir yahut inzivaya çekilip, nefsini ıslaha çalışır. Arzı arkasına yüklendiğini fakat, ağırlık hissetmediğini gören; ya birinin arazisini zorla alır, yahut zalim bir idareci olur. Bir rivayete göre dokumacılık veya hısırcılık yapar. Arzı yediğini gören, gayretinin karşılığını alır. Bir kavle göre malını satıp bedelini yer. Ekini bereketli olur. Arzın kendisini yuttuğunu gören, utanca düşer. Geçimi zorlaşır yahut sefere gider veya hapse girer.
Tanımadığı düz, geniş, sahraya benzeyen bir arazide olduğunu gören, yolculuğa çıkar. Yerin üzerinde oturan, büyük kıymet kazanır. Yere vurduğunu gören ticaret için seyahat eder. Yerden yediğini gören, o miktarda mal kazanır. Verimsiz bir araziden bereketli bir araziye geçen, bid'atten sünnete döner. Münbit araziden boş araziye geçmek; bunun zıddıdır. Bir çukur vb. olmaksızın yere girip kaybolduğunu gören, iş için gittiği yerde ölür. Yerin zelzele neticesi çökmesi, o bölgede meydana gelecek felaketlere kıtlık vb.'ne delalettir.
Ayağının kayıp düştüğünü ve elinden toprağı sildiğini gören, fakir düşer. Hasta ise vefat eder. Arzın kendisi için toplanıp küçüldüğünü gören, yakın zamanda ölür.
Bir rivayete göre yerin yarılıp içinden hayvan çıktığını ve halkla konuştuğunu görmek ecele yahutta halkın ibret alması için büyük bir felaketin zuhur edeceğine işarettir. Bir yerden bir yere gidip gelmek suretiyle dolaştığını gören devamlı sefer eder veya karısı ile cariyesi arasında gidip gelir. Şer ve fesat bir insan rüyasında yerin kendisini yuttuğunu görürse, azap çeker.
Geniş ve temiz bir araziye malik olduğunu gören, yaptığı işten hayır bulur. Fakat bu arazide kuru kemikler, kokmuş etler, leşler varsa rüya hayra yorulmaz.
Arzın yarıldığını ve içinden bir gencin çıktığını görenin ailesi arasında bir düşmanı olur. Çıkan ihtiyar ise, rüya berekete işaret eder. Arzın yarılması, kötü bir hadiseye delalettir. Yarılan yerden canavar çıkması, zalim bir hükümdarın habercisidir. Buradan yılan çıktığını görmek, o bölgeye Allah (C.C.)'ın azap indireceğine işarettir. Yeri kazıp yiyen, hile ile mal kazanır. Arzı eliyle toplayan, servet elde eder. Arzın darlığı, geçim sıkıntısını ifade eder. Yerin kendisine iyi bir söz söylediğini göre, din ve dünya hayatında hayra nail olur. Yerin kendisini azarladığını gören, haram kazanır.
Çok sayıda insanın bulunduğu yerde arzın daralıp toplanması, harp ve hastalık gibi sebeplerle insanların öleceklerine yahut kıtlığa delalet eder. (Ayrıca Bkz. Tarla ve Yer Yarılması)