Rüyada Anka Kuşu görmek

Rüyada Anka Kuşu görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Anka kuşunu görmek şöhretli ama bidat ehli bir insanla arkadaşlığa, Bu kuşun kendisiyle söyleşmesi bakanlık ya da devlelete gelecek dünyalığa, Bu kuşa sahip olmak güzel bir kadınla evlenmeye, Bazen bu kuşu görmek garip haberlere, uzağa yolculuk yapmaya, uluorta konuşmaya delalet eder.


Molla Cami: Rüyada anka kuşu görmek, kadri yüce olan bir kimseye işaret eder. Anka kuşuna malik olduğunu gören kimse, güzel bir kadınla evlenir. Anka kuşunu görmek, uzun yolculuğa da işaret eder.


Diyanet: Rüyasında anka kuşu gören kimsenin; bid'atçi kimselerle dostluk kurmayan faziletli bir kimse olduğuna yorumlanır. Rüyasında anka kuşu ile konuştuğunu gören kimsenin sultan tarafından ödüllendirileceğine ya da bakan olacağına delalet eder. Rüyasında anka kuşunun kendisine bir şey attığını gören kimse; bir melek aracılığı ile rızıklandırılır. Rüyasında anka kuşuna bindiğini gören kimsenin; büyük bir sultana galip geleceğine, anka kuşunu avladığını gören kimsenin; bir zata hile yapacağına, anka kuşunu sattığını gören kimsenin; yine böyle birisine zulmedeceğine, anka kuşuna sahip olduğunu gören kimsenin; güzel bir hanımla evleneceğine yorumlanır.


Nablusi: Rüyada anka kuşu görmek, kadri yüce olan ve bid'at ehli ile arkadaşlık yapmayan bir kimseye delalet eder. Rüyada anka kuşunun kendisiyle söylediğini gören kimse, halife tarafından mala erişir. Bazı tabirciler, o kimse bakan olur, dediler.
Anka kuşunun kendisine bir şey attığını gören kimse, bir melek vasıtasıyla Allah (C.C.) tarafından rızıklanır. Anka kuşuna bindiğim gören kimsenin, kadri yüce ve benzeri olmayan bir melike galip gelir. Anka kuşunu avladığım gören kimse, anka gibi bir zata hile yapar. Eğer anka kuşunu sattığını görse, yine öyle bir adama zulmeder. Ankayı hile yapmadan avladığını görse, yiğit bir çocuğa delalet eder.
Anka kuşuna malik olduğunu gören kimse, güzel bir kadınla evlenir. Anka güzel bir kadına, garip haberlere ve uzak yolculuklara delalet eder. Bazen da, doğru veya yanlış fazla söze delalet eder.
Rüyada anka kuşunu görmek, garip haberlere ve uzak yolculuğa delalet eder. Bazen da sağlam ve hasta olarak rastgele söz söylemeye delalet eder.