Rüyada Anahtar görmek

Rüyada Anahtar görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Anahtarla bir yeri açmak hayra, kapatmaksa şerre delalet eder. Anahtar, Allah'tan bir şey istemeyle, dua ve istiğfar ile tabir edilir. Elinde bir anahtar olduğunu görmek abdest alıp ibadet etmeye; elinden anahtarın düştüğünü görmek namazı eda etmekte gevvşek davranmaya delalet eder. Ayrıca anahtar görmek, rızık, ilim, evlat, elçi, mal, define, koca ve hacca gitmekle tabir edilir. Elinde birçok anahtar olduğunu gören kimse büyük bir mertebeye erişir. Anahtar ile bir kapıyı veya kilidi açtığını gören, büyük bir zatın yardımıyla düşmanına galip gelir. Bir anahtar aldığını gören hazine bulur; eğer arazi sahibi ise toprağından istifade eder.


Diyanet: Rüyada anahtar görülmesi değişik şekilde tabir edilmiştir. Bir kimsenin rüyasında elinde anahtar görmesi; o kimsenin mal sahibi olacağına, makam ve mevkice yükseleceğine, dolayısıyla başarıya ulaşacağına işaret sayılır. Rüyada anahtarla bir şeyi açmak; sıkıntı ve üzüntülerden kurtulmaya ve başarıya ulaşmaya işaret sayılır. Rüyada anahtar ile bir kapıyı açmak; başarıya ulaşmak, arzuya nail olmak ve bahtın açılması ile tabir edilir. Bir kimsenin rüyasında elindeki anahtar ile bir şeyi açamadığını görmesi; o kimsenin muradına erememesi ile tabir edilir. Bir kimsenin rüyasında bir kadının kendisi üzerine bir anahtar attığını görmesi; o kimsenin evleneceğine, bir erkeğin rüyasında bir kadına anahtar verdiğini görmesi; o kadınla evleneceğine, yine bir kimsenin rüyasında bir başkasından anahtar aldığını görmesi; o kimsenin ziraat yaparak zengin olacağına işaretle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında elinde bulunan anahtarın kırıldığını görmesi; o kimsenin muradına erememekle tabir edilir. Rüyada kırık bir anahtarın görülmesi; bir yetimin malına zarar verilmesine sebep olunacağına işaret olunur. Rüyanızda anahtar kaybettiğinizi görmeniz; devam etmekte olduğunuz işinizden çıkarılacağınıza, işlerinizde durgunluk ve zorluklarla karşılaşacağınıza delil sayılır. Bir kimsenin rüyasında anahtar çaldırdığını görmesi; işlerin bozukluğuna, elinde tahtadan bir anahtar görmesi; iki yüzlü birisinin vasıtası ile arzusunun yerine geleceğine yorumlanır. Rüyanızda birçok anahtar görmeniz; saygınlık kazanacağınıza, işlerinizin düzelip yolunda gideceğine işaret eder.


Nablusi: Rüyada anahtar görmek, rızka veya yardıma yahut Cenab-ı Hak tarafından olacağı şeyle ilim ve Kur'an'ın kapısını açmaya delalet eder. Özellikle kendisiyle beraber birçok anahtar varsa, rızık ve ilme nail ve bunlara sebep olan şeylere yardımcı ve düşmana galip gelmeye mazhar olur.
Bazen anahtar evlada, casuslara, yolculuğa, kölelere, kadınlar için kocaya ya da mala delalet eder. Bazan anahtar Cenab-ı Hakkın gayb hazinesinden ümit ve arzu ettiği şeye nail olmasına delalet eder.
Rütbe ve makam sahipleri için anahtar görmek şehirlere, köle için kurtuluşa delalet eder.
Anahtar görmek: «Allah'tan nusret ve yakın fetih(dir)» (*) mealindeki ayet işaretince, düşmana galip gelmeye delalet eder.
Rüyada elinde ağaçtan bir anahtar olduğunu gören kimse, biricinin yanına emanet mal bırakmasın, bırakırsa o kimse onu inkar eder. Çünkü ağaç parçası nifaktır.
Rüyada elinde dilsiz bir anahtar olduğunu gören kimse, yetime zulmeder.
Elinde cennet anahtarı olduğunu gören kimse, ibadet ve ilme nail olur. Yahut hazine veya miras yoluyla helal mal elde eder.
Anahtar, duanın kabul olmasına da delalet eder. Bir kimse elinde birçok anahtar bulunduğunu görse, büyük bir saltanata erişir.
Anahtarlar, hazinelere de delalet eder. Çünkü hazineler onlarla açılır.
Anahtar, hac ile de tabir edilir.
Demirden yapılmış anahtar, kuvvetli ve şöhretli bir kimseye ve işlerinin açılmasına delalet eder.
Rüyada bir kapıyı veya bir kilidi açtığını gören kimse, düşmanına galip gelir. Bazan da kuvvetli bir kimsenin yardımı ile galip gelir. Rüyada bir kapıyı anahtarla açtığını gören kimse, Hakkın yardımı ile murad ettiği şeye kavuşur. Eğer anahtarsız açarsa, o kimse dua veya iyilik ve ebeveyninin duası ile maksadına nail olur.
Bir anahtar aldığını gören kimse, hazineye veya yer bitkilerinden yapılmış bir mala, eğer o kimse mal sahibi ise, onun malında Allah (C.C.)'ın hakkı vardır. Bu sebepten Allah (C.C.)'dan korksun ve malından Allah (C.C.)'ın hakkını çıkarıp versin.
Rüyada Kabe'nin anahtarlarının elinde olduğunu gören kimse, sultanın kapıcısı ve perdedarı olur.
Bir kadın rüyada kendisine anahtar bırakıldığını görse, o kadın birisiyle nikahlanır.
Rüyada kapıyı güçlükle açtığını gören kimse, kapıyı açıncaya kadar maksadına kavuşamaz.
Bazan anahtar, erkeğin tenasül uzvuna veya kabir içinde bulunan ölüye yahut ayağa kalkmış çocuğa delalet eder.
Bir şehrin anahtarı, o şehrin valisi veya melikidir. Bazan alim için anahtar ilimden keşfedeceği şeye delalet eder.


Seyyid Süleyman: Anahtar, işlerini düzenleyen bir adam ile tabir olunur. Birçok anahtarlara sahip olduğunu gören büyük makama ve şerefe ulaşır.
Kirmani demiştir ki: Anahtarla açmak hayra, kapamak şerre delalettir.
Cabir'ül Mağribi diyor ki: Elinde bir anahtar olduğunu gören; temiz su ile abdest alıp, ibadet eder. Elindeki anahtarı düşüren, namaz kılmakta lakayd davranır.
Cafer-i Sadık'a göre anahtar; güç işlerin kolaylaşmasına, şifaya, selamete çıkmaya, din kuvvetine, duanın kabul olmasına, ilme ve ma'rifete delalet eder.
Muhammed Bin Şamuye demiştir ki: Elinde anahtar yahut anahtarlar gören, mal ve makam kazanır. Büyük hayra erer. Anahtarla bir şeyi açtığını gören, hacetinde bir kimseden yardım alır. Üzerine anahtar bırakıldığını gören bir kadın, evlenir. Kendisine bir veya bir çok anahtar verildiğini gören, eşrafa da hükmedecek büyük bir vazifeye gelir. Şayet layıksa hazineye muhafız olur. Bu rüya her bakımdan hayırdır. Anahtarın veya dişlerinden birinin kırıldığını görmek; iyi değildir. Anahtarının kaybolduğunu yahut çalındığını görenin, işleri bozulur. Anahtarı kilide sokmak, nikaha işarettir. Eğer yeni ise, rüya sahibi bakire ile izdivaç eder. Eski ise, dul bir kadınla evlenir.
Ebu Said'ül Vaaz şöyle diyor: Demirden anahtar, kuvvet ve kudret sahibi bir adamı temsil eder. Açmak, iyidir. Zafere delalettir. Anahtarla bir şeyi açmak isteyen, duasına ve emeline kavuşmayı diler.

Abdülgani'en Nablusi buyurmuştur ki: Anahtar görmek; geniş rızka, yardıma, evlada, ilme, elçiye, köleye, zevceye, mala, murada emanete, zafere, kabul olunan duaya, hacca, valiye, melike ve selamete işarettir. Bir anahtar bulduğunu görenin, rütbesi artar. İdarecilik makamında ise düşmanını yener, beldeler fetheder. Elinde tahtadan bir aahtar gören, malını kimseye emanet etmez. Emanet edilmiş malı varsa, geri alamaz. Elinde dişsiz bir anahtar gören, yetime zulmeder. Elinde Cennet'in anahtarını gören, ilme ve dine nail olur yahut hazine bulur veya eline miras yoluyla helal mal geçer.
Bazıları demişlerdir ki: Kilitlemek, evlendirmeye delalettir. Cennetin anahtarlarını görmek; hükümdara tabi olmaya işaret eder. İşlerin sonu hayır olur. Anahtar, Allah-ü Teala Hazretlerine istiğfar etmeye, niyazda bulunmaya da delalettir. Bir anahtar aldığını görenin, çiftçi ise, ekini bereketli olur.
Elinde Kabe'nin anahtarını gören, büyük bir imama veya hükümdara yakın olur. Kale yahut şehrin anahtarına malik olan layıksa, vali olur. Değilse, öyle bir idarecinin yakınında bulunur. (Ayrıca Bkz. Kilit)


Guncel: Rüyada anahtar görmek; sıkıntılı günlerin bitmesine, mutlu bir hayat sürmeye ve her taraftan iyilik görmeye delalettir.