Rüyada Akrep görmek

Rüyada Akrep görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: İnançsız, zararlı, külfeti çok, bozuk ağızlı fakat zayıf bir düşmandır. Akrep sokması düşmandan zarar görmeye, Akrep sokması düşmandan zarar görmeye, Elbisesinde akrep görmek çoluk çocuğundan zarar görmeye, Bir şeyi akrep olmadığı halde akrep sanmak, kenndine dost ve zararsız olan birini düşman zannetmeye, Akrep tutup bunu bir kadının üzerine koymak onunla münasebet kurmaya delalet eder.


Molla Cami: Rüyada akrep görmek dinsiz, muzip ve zayıf bir düşmanla tabir olunur. Rüyada elinde bir akrep olduğu halde halkı korkuttuğunu gören, herkesi arkasından çekiştirir ve haklarında olmadık şeyler söyler. Ağzından akrep çıktığını veya akrebin elbisesi arasına girdiğini görenin, düşnanıyla birlikte ikamet ettiğine işarettir. Pantolunun içinde akrep olduğunu gören, kansından düşmanlık görür. Gömleği içinde akrep oiduğunu gören, ev halkından birinin düşmanlığınauğrar. Akrebin sokması rüya sahibinin eline geçecek ve devamı olmayan bir maldır. Eğer rüyada bir akrebi yutsa o kimsenin düşmanı onun sırlarına vakıf olur. Gömleğinde veya dükkanında akrep görse, o akrep onun kazananda ona üzüntü ve keder veren düşmanıdır. Akrebi gördüğünü ancak kendisini sokmadığını ve akrepten de korktuğunu görse, düşmanı o kimseyi gıybet eder. Rüyada bir akrep öldürdüğünü gören kimse düşmanına karşı zafer kazanır. Bir kimse rüyada elinde bir akrebin olduğunu ve insanları soktuğunu görse, o kimsenin insanları gıybet eden ve insanlar arasında söz götürüp getirmek suretiyle onları tahrik eden bir adam olduğuna işaret eder.


Nablusi: Rüyada akrep görmek, el ve dilinden hiç bir kimsenin selamette olmadığı; söz götürüp getiren bir kimse sebebiyle meydana gelecek üzüntü ve kedere delalet eder. Bazen akrep görmek akrep gibi çok favorisi olan bir kimseye düşkün olmaya delalet eder. Akrep insanlar arasında söz götürüp - getiren kimsedir. Akrep, kişinin akrabalarından olan düşmanıdır.
Rüyada akrebi eline alıp ve hanımı üzerine attığını gören kimse, hanımına arkasından yaklaşır. Rüyada akrebi halk üzerine sevkedip sürdüğünü gören kimsenin, Lût kavminin fiilini yaptığına delalet eder. Kuyruğunu sürüterek yürüyüp giden ve öldürücü olan bir cins akrebi görmenin tabiri de böyledir. Ancak bu cins akrebin düşmanlığı daha şiddetli ve büyüktür. Lakin zafer buluncaya değin kendisini gayet halim ve selim göstermektedir. Bazı tabirciler bu cins akrep rüya sahibine gelecek maldır. Bunu öldürmek ise, rüya sahibinin elinden çıkacak ve tekrar eline geçecek bir maldır, dediler.
Akrebin sokması rüya sahibinin eline geçecek ve devamı olmayan bir maldır. Bir kimseye rüyada akrebin vuması o kimseye düşmanını gıybet etmesine ve akrebin vurmasından meydana gelen acı nispetinde o kimseye bir fenalık erişmesine delalet eder. Bir kimsenin evinde akreplerin yanması o kimsenin düşmanlarının ölmesine delalet eder.
Rüya sahibinin kilotunda gördüğü akrep onun hanımına müdahale ve hakkında iftira eden ve fenalık yapan bir düşmanıdır.
O kimsenin ondan sakınması icab eder.
Rüyada pişmiş veya kebap edilmiş bir akrebin etini yiyen kimse, helal bir miras gibi söz götürüp getiren bir düşman tarafından bir mala erişir. Eğer akrebin etini çiğ olarak yese, haram olan bir mal elde eder.
Eğer rüyada bir akrebi yutsa o kimsenin düşmanı onun sırlarına vakıf olur. Gömleğinde veya dükkanında akrep görse, o akrep onun kazancında ona üzüntü ve keder veren düşmanıdır.
Akrebi, yatağı üzerinde görse, o akrep onun düşmanı, geçim ve kazancı hakkında da üzüntü ve kederdir. Karnında akreplerin olduğunu görse, o akrepler onun kendi işinde bulunan düşmanlarıdır. Kıçından akrepler çıktığını görse, o akrepler onun torunlarından olan düşmanları veya torunlarıyla kendi arasında meydana gelecek bir düşmanlıktır.
Rüyada akrebi çiğ olarak yediğini gören kimse, fasık bir kimseyi gıybet eder. Her hayvanın etini çiğ yemenin tabiri de böyledir.
Akrep, kalbine gelen her şeyi diliyle söyleyen ve dostunu düşmanından ayıramayan bir kimseye delalet eder. Akrep zayıf himmetli daima gıybet eden bir düşmandır.
Akrebi gördüğünü ancak kendisini sokmadığını ve akrepten de korktuğunu görse, düşmanı o kimseyi gıybet eder. Ve onun diline düşer. Akrepten korkmadığını görse, o akrep kendisini gıybet etmeyen ve kendisine bir zarar eriştiremeyen bir düşmanıdır;
Rüyada bir akrep öldürdüğünü gören kimse düşmanına zafer bulur.

Bir kimse rüyada elinde bir akrebin olduğunu ve insanları soktuğunu görse, o kimsenin insanları gıybet eden ve insanlar arasında söz götürüp getirmek suretiyle onları tahrik eden bir adam olduğuna delalet eder. Bir kimse rüyada akrebe benzeyen bir şey görse ve o şey de akrep olmasa, o kimsenin kendisine düşman zannettiği ve gerçekte düşmanı olmayan bir kimseye delalet eder. Akrebin kıskacı koğucu adamın dilidir.


Seyyid Süleyman: Bu rüya dinsiz, kem (kötü) sözlü, zararlı fakat, zayıf bir düşmanla tabir edilir.
Uyku aleminde elindeki akreple halkı korkuttuğunu gören, onlar hakkında gıybet eder. Çirkin konuşur. Kavrulmuş akrep eti yiyen, düşmanının malından yer. Pişmemiş akrep yiyenin, düşmanları kaybolur. Ağzından akrep çıktığını yahut akrebin elbisesinin arasına girdiğini gören, düşmanıyla aynı evde oturur. Donunun içinde akrep görenin karısı, kendisine düşmanlık eder. Bir rivayete göre düşmanı, karısına musallat olur. Gömleği içinde akrep gören, ailesinin ve evladının düşmanlığına maruz kalır.
Kirmani demiştir ki: Rüyasında akrep tarafından sokulduğunu gören, düşmanının aleyhinde konuşur. Ondan zarar görür. Herhangi bir şeyi akrep zanneden, kendisine düşman olmayan birinden boşu boşuna şüphelenir.
Ebu Said'ül Vaaz'a göre, rüyasında akrebi bir kadının üzerine atan, onunla fuhuş yapar.


Guncel: Rüyasında akrep tarafından ısırılan bir kimse düşmanından büyük bir darbe yer.