Rüyada Ağız görmek

Rüyada Ağız görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: İşlerin başlangıcı ve sonucuna, Ağızdan söz çıkması iyilik ve kötülükten sarf edilen söze, Agıza giren şey kişinin rızkına, Ağızın kapanması ya da kilitlenmesi hidayetten so a dalalete, Ağzın yok olması ölüme, Hastanın ağzının büyük ve güzel görünmesi ssağlık ve afiyete, Ağız bazen hamile kadının doğum yapıp kurtulmasına delalet eder. Ağız kenarı görmek bir şeyden kaçmaya ve kurtulmayla tabir edilir. Ağzının koktuğunu gören kötü söz söyler, Birinin ağzının koktuğunu görmek çirkin ve yaramaz söz söylemeye, Ağız kokusu genel tabiriyle sıkıntı ve cefadır.


Molla Cami: Rüyada ağızdan çıkan şey, tabirce o kimsenin hayır ve serden söylediği sözü ve ağıza giren şey de, onun rızkıdır.Bir kimse rüyada ağzının yok olduğunu görse, o kimsenin ölümüne işaret eder. Hasta olan bir kimse, agzının büyük ve güzd olduğunu görse, o hastanın selamet ve hayatına işaret eder. Bazen de ağzın yokluğu, meskenin harap olmasına, işaret eder. Ayrıca rüyada ağız görmek, hamile kadının doğum yapıp kurtulmasına da işaret eder.


Nablusi: Rüyada ağız, sahibinin işinin başlangıcı ve sonudur. İyilik ve kötülüğün kabı rızkın mecrası ve işlerinin idarecisidir.
Rüyada ağızdan çıkan şey, tâbirce o kimsenin hayır ve serden söylediği sözü ve ağıza giren şey de, onun rızkıdır. Rüyada ağzını kapanmış veya kilitlenmiş gören kimse, kâfirdir. Ağız, ölüme, hayata, söze, meskene, kaba, hamama, değirmene, mahzen ve sandığa, zevceye, içine su dökülen çukura, isteğe, tehlikeli yerlere, mabede, rızka, sanata, hidayet ve sapıklığa delâlet eder.
Bir kimse rüyada ağzının yok olduğunu görse, o kimsenin ölümüne delâlet eder. Hasta olan bir kimse, ağzının büyük ve güzel olduğunu görse, o hastanın selâmet ve hayatına delâlet eder. Geçimini simsarlık ve bekçilik gibi şeylerle sağlayan kimse, rüyada ağzının yok olduğunu görse, işlerinin durgunluğuna idare ve maişetinin güçlenmesine delâlet eder. Bu rüyanın aksini görmek de tâbirin aksine delâlet eder.
Bazan da ağzın yokluğu, meskenin harap olmasına, kabın kırılmasına ve hapishanenin boş kalmasına delâlet eder.
Eğer ağız hamama delâlet ederse, tükrük hamamın suyu, dil de oranın işlerini yürütendir. Eğer ağız değirmene delâlet ederse, onun öğüttüğü, ağza giren yemektir. Ağız, mahzene delâlet eder. Çünkü ağı-za giren şey her zaman gizlidir. Ağzın sandığa delâlet etmesi bunun içindir. Ağız, zevceye de delâlet eder.

Ağız, —içine giren şeyleri yuttuğundan ve belirsiz kaldığından— su dökülen çukura, —bütün maksatlar kendisiyle anlatıldığından— maksada, —ona giren şey onda helak olduğundan— tehlikeli yere, temiz bir yer olduğundan— mabede, —hayatım idame ve hareketini sağlamak için rızıklandığından— rızka delâlet eder.
Ağız, vaiz, hatip, kurra ve bu gibiler için san'attır. Sapıklık ve hidayet ağızdan çıkar.
Ağız, kuyunun, süt kabının ve testinin ağzına delâlet eder. Ağız, akrabasının evine delâlet eder. Ağız, çocuğu olmayan kadının tenasül uzvuna delâlet eder.
Bazı tabirciler, ağız, içinde ateş olan ve duman çıkan buhurdanlığa, misafirin yanında götürdüğü meşinden olan valize, ısırıcı yılanın deliğine, bahçe kulübesine, geminin ve haram yiyen kimsenin ağzına delâlet eder.

Güzel kadının tükürüğü, şarap, şeker, bal konacak kap, yahut güzel söze; güzel kadının tükürüğünü emmek de, nikâha delâlet eder. Yaşlı kadının tükürüğü, limon emmeye veya kötü kokulu kuyuya yahut hardal yemeğe veya dilini ısırmaya delâlet eder. Bazan yaşlı kadının tükürüğü, işlerden âciz kalmaya delâlet eder.
Ayrıca rüyada ağız görmek, hamile kadınn doğum yapıp kurtulmasına da delâlet eder.


Seyyid Süleyman: Rüyada ağız görmek; işlerin anahtarı ve başlangıcı, rızkın yolu, geçimin ve kuvvetin kaynağıdır.
Ağzına ilaç koyduğunu gören, dinde selamete erer. Gıda aldığını gören, dünyada rahat eder. İkrah (nefret) edilecek bir şeyi ağzına götüren, üzüntüye düşer. Ağzına tatlı bir yiyecek koyanın, geçimi güzel olur. Ağza acı bir şey koymak; haram mala delalettir.
İbn-i Şirin'e göre ağzın bir bağla kapalı olması şunlarla tabir edilir: Ölüm, şiddetli hastalık, taşkınlık, dilsizlik ve sükut. Ağzın eğrildiğini ve düzelmediğini görmek, hayır değildir. Ağzı pek büyük görmek; çok iyidir. Rüya sahibinin rızkı ve malı artar. Ağzın küçülmesi ise, bu yorumun tam aksidir. Ağzın güzel kokması; güzel söze, zikir ve tesbihle meşgul olmaya işarettir. Ağzın kötü kokması ise, elbette bunun zıddıdır. Ağzının etinin çürüyüp koptuğunu gören; musibete uğrar. Büyük bir felaketle karşılaşır. Ağızdan makbul sayılan bir şeyin çıkması; iyi söze, övgüye ve güzel şöhrete delalet eder. Buradan kötü bir şeyin çıktığını görmek; küfre ve çirkin konuşmaya işarettir. Ağzına bilmediği bir şahsın mühür vurduğunu gören, aşağılanır. Mührü vuran tanınmış bir zat ise, rüya sahibi o kişi tarafından bir konuda susmaya mecbur edilir.
Cafer-i Sadık'a göre rüya şunların temsilcisidir: Makam, mekan, ilmin hazinesi, işlerin anahtarı, çarşı, kapıcı ve vezir.
Ağızda gem görmek; oruçla tevil edilir.
Fakat rüya sahibi dinden uzak bir insansa yorumu eziyet, engel ve azardır.
İbn-i Kesir ağız görmeyi; ilim yolu, nasihat kaynağı, zikir, küfür ve isyanla manalandırıyor. Rüyasında ağzından berrak su akan -ehilse- nasihatleri, zikirleri, ilmi ve hikmetiyle halka faydalı olur. Değilse, güzel ve edepli konuşup, halkın takdirini kazanır. Hürmet görür. Ağzından kan ve irin aktığını gören, günah işler. Sözleriyle herkesi rencide eder.
Ağzından şerbet veya süt aktığını gören, zikir ve tesbihle meşgul olur. Tatlı diliyle herkesi memnun eder. Ağzından acı, ekşi yahut sıcak su akan, bid'ate düşer. Halkı aldatır veya sert sözleriyle onları kırar.