Rüyada Adem (a.s.) görmek

Rüyada Adem (a.s.) görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: İlk insan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselamı görmek değişik şekillerde tabir edilir. O'nu görmek günah işleyip so a tövbe etmeye, Bir büyüğüne karşı gelmeye, O'nunla konuşmak ilim sahibi olmaya, Düşmanının sözüne kanarak aldanmaya ve zarara uğramaaya, Dünyada ilk rüya gören ve bunu ilk defa yorumlayan o olduğu için tabir ilminde başarılı olmaya, Hacca gitmeye ve dostları ile bir araya gelmeye, Uzak yerlere yolculuk yapmaya delalet eder.


Diyanet: Rüyada Adem (a.s.)'in görülmesi; günah işlenmiş olabileceğine ve tövbe edilmesi gerektiğine işarettir. Çoğu zaman rüyada Adem (a.s.)'in görülmesi; baba, padişah ve ilim ile yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında Adem (a.s.)'i kendi suretinde görmesi; eğer ehli ise valiliğe yükselir. Rüyasında Adem (a.s.)'in kendisiyle konuştuğunu görmesi; o kimsenin ilim sahibi olacağına işaret eder. Hz. Adem (a.s.)'i rüyada görmek; uzun sürecek keder ve üzüntüden sonra büyük bir sevinçle karşılaşılacağına delil sayıldığı gibi, çok sayıda çocuk sahibi olunacağı ve hacca gidileceği ile de yorumlanır. Bazı tabircilere göre: Rüyada Adem (a.s.)'i görmek; başka uzak ülkelere yolculuk yapılacağına, bazen de hata ve unutmaya, hileye ve doktorlarla iyi geçinmeye yorumlanır. Yine Adem (a.s.)'i görmek; rüya sahibinin rüya yorumcusu olacağına bir delildir. Çünkü yeryüzünde ilk rüya gören ve gördüğü rüyayı ilk tabir eden Hz. Adem (a.s.)'dir. Rüyasında Hz. Adem (a.s.)'i noksan gören kimsenin; büyük işlerinden birisi noksan kalır, kazancı ve mesleği değişir. Hz. Adem (a.s.)'i iyi halde gören kimse büyük hayırlara kavuşur.


Nablusi: Rüyasında Âdem (A.S.)'ı gören kimse bir günah işlemiştir. Bu günahından tevbe etsin. Çok kere bu rüya, babaya, sultana ve ilme delâlet eder.
Rüyada Âdem (A.S.)'ı kestiğini gören, sultan'a hiyanet, ana babasına veya öğretmenine asi olur. Hz. Âdem'i kendi suretinde gören kimse, eğer ehilse veliliğe yükselir. Hz. Âdem'in kendisiyle konuştuğunu gören, ilim sahibi olur.
Bazı tabirciler demiştir ki, Âdem (A.S.) 'ı gören düşmanlarının sözüne aldanarak mağdur olur; bir müddet sonra tekrar rahata kavuşur. Hz. Âdem'in rengini kaçık olarak gören kimse, bir yerden diğer yere göç eder de sonra yine eski yerine döner. Kendisini Hz. Âdem olduğunu veya Hz. Âdem'in arkadaşı olduğunu gören, eğer ehilse padişah olur, eğer âlimse, insanlar ilminden istifade ederler. Yahut hiç bir kimsenin kendisiyle ölçülemeyeceği derecede bir âlim olur. Bazan Hz. Âdem'i görme rüyası, rüya tabircisi olmaya delâlet der. Çünkü dünyada en evvel rüya gören ve onu da tabir eden O'dur.
Hz. Âdem'i görmek Hacc'a ve ahbabları ile bir araya gelmeye, bazan da neslin çoğalmasına delâlet eder. Yine O'nu görmek, hata ve unutmaya, bazan bu rüya, hileye, doktorlarla iyi geçinmeye, zehir yapmaya, şeytanların hazırladığı rızkı yemeğe ve onların çıkarına konuşmaya delâlet eder.
Hz.
Âdem'i görmek, kalın elbiseye ve ağlamaya, bazan rüya sahibinin yiyip içeceği şeyler yüzünden şiddet ve hırçınlığa; uzak bir yere yolculuğa çıkmasına ve bu yolculuğun Hz. Âdem'in dünyaya ilk indiği yer olmasına delâlet eder. Bazan da rüya sahibinin kız evlâdından ziyade erkek evlâdı tarafından rızıklanmasına delâlet eder. Rüyayı görenin gözleri ağrıyorsa bundan kurtulmasına, bazan padişaha hizmet ve ona karşı mütevazi olmaya delâlet eder.
Âdem (A.S.)'ı noksan bir halde görenin büyük işlerinden biri noksan kalır. Kazancı veya sanatı tağayyur eder. O'nu iyi halde gören kimse ise büyük hayra erer.


Seyyid Süleyman: Cafer-i Sadık buyurmuştur ki: Rüyasın-da Adem (A.S.)'ı gören ehilse, büyük bir makama ulaşır. Rüya sahibi buna layık değilse, tevbe etmelidir. Adem (A.S.) ile konuştuğunu gören, ilim ve marifet sahibi olur. O'na itaat etmediğini gören, isyana düşer. Adem (A.S.)'ın kesildiğini gören, ana babasına veya hocasına asi davranır.