Rüyada Açlık görmek

Rüyada Açlık görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

Molla Cami: Rüyada hissedilen açlık, korku ve geçim sıkıntısına işaret eder. Açlık, malın gitmesine ve hissedilen açlık miktarınca geçimini temin, sanat ve dünyaya meyl ve rağbetindeki hırs göstereni işaret eder. Açlık, kendisinde hayır olmayan kimseye sohbet etmeye ve zayıflığı işaret eder. Zühd ve takva ehli için açlık, oruca işaret eder. Açlık; kıtlığı ve fakirliğe, bazen de takvaya, zikr ve şükre işaret eder. Bazıları, rüyada aç olduğunu görene bir hayır isabet eder dediler. Bazıları da, rüyada hissedilen açlık, tokluktan, susuzluk, suya kanmaktan daha hayırlıdır, dediler.


Diyanet: Rüyada açlık görülmesi; ihtirasla yorumlanır. Rüyasında aç olduğundan dolayı bir lokantaya girmek istediğini görmek; almak istediği birçok şeyler olduğu halde, parasının olmaması nedeniyle alamadığına delalet eder. Evli bir kimsenin rüyasında aç olduğunu görmesi; zengin olacağı şeklinde tabir edilir. Câbiru'l-Mağribî'nin yorumuna göre: Rüyasında karnı aç olup iyi bir yemekten iştahla yediğini gören kimse; günahlarından dolayı tövbe etmelidir. Eğer rüya sahibinin yediği yemek iyi değilse günahlarından ötürü yapmış olduğu tövbesinin kabul olmadığına delalet eder. Câfer-i Sâdık: "Rüyada açlık görülmesi dört şekilde tabir edilir" der. Bunlar da: 1. Hayır, 2. Hırs, 3. Günah, 4. Tamah.


Nablusi: Rüyada hissedilen açlık, kocasından ayrıldığına matem tutup zînetini terk eden kadının elbisesine, korku ve küfre ve geçim sıkıntısına delâlet eder. Açlık, malın gitmesine ve hissedilen açlık miktarınca geçimini temin, sanat ve dünyaya meyi ve rağbetindeki harisliğe delâlet eder. Bazıları da, rüyada aç olduğunu görene bir hayır isabet eder, fakat bunda haris olur, dediler. Bazıları da, rüyada hissedilen açlık, tokluktan, susuzluk, suya kanmaktan hayırlıdır, dediler.
Kendisinin uzun uzadıya acıktığını görse, o kimse fakirlikten sonra nimete nail olur ve acıktığı miktarca mala sahip olur. Açlık, kendisinde hayır olmayan kimseye sohbet etmeye ve zayıflığa delâlet eder. Zühd ve takva ehli için açlık, oruca delâlet eder. Açlık; kıtlığa, tecavüz etmeye ve fakirliğe delâlet eder. Bazan da takvaya, zikr ve şükre delâlet eder. Kış günlerinde kendisine açlık gelen kimse, acıkır ve bunalır.


Seyyid Süleyman: Rüyasında karnının aç olduğunu gören, günahkardır.
Cabir'ül Mağribi demştir ki: Aç olduğunu görüp, iyi bir yiyecekten iştahla yiyen, tevbesinde sebat eder. Fakat yenilen iyi bir şey değilse, tevbesinde durmaz. Bazılarına göre açlık; hırsa ve sonsuz hayallere delalettir.
Cafer-i Sadık açlık rüyasını şunlarla tabir ediyor: Hayır, hırs, günah ve tamah. Karnının aç olduğunu ve yiyecek bulamadığını gören, hırsından zarar görür. Hayra eremez.