Rüyada Abdest görmek

Rüyada Abdest görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya:

 • Abdest almak güzelliğe, korunmaya, hayır ve iyiliğe delalet eder.
 • Temiz su ile tam olarak abdest almak maksada kavuşmaya,
 • Abdestin tamamlanmaması mevcut sıkıntıların bir süre daha devam etmesine,
 • Namaz kılmak gayesiyle abdest almak korkudan emin olmaya, Allahu Teala'nın himayesine,
 • Abdest alıp namaza durmak gam ve kederden kurtularak Allah'a hamdetmeye,
 • Abdest üstüne abdest almak ziyade nurlanmaya ve aydınlık bir gönüle,
 • Meyve suyu gibi kendisiyle abdest almanın caiz olmadığı şeylerle abdest almak arzu edilen şeyin gerçekleşmemesine,
 • Abdest almak isteyip de su bulamamak istenen şeyin güçlüğüne,
 • Boy abdesti gerektiren bir durumda sadece namaz abdesti almak çetin bir işe girmeye,
 • Sıcak su ile abdest almak kedere ve hastalığa,
 • Hamam ve sokak gibi yerlerde abdest almak yüz kızartıcı bir duruma, gizlenen sırların açığa çıkmasına,
 • Yatakta uzanır vaziyette abdest almak eş ve dostundan ayrılmaya,
 • Oturduğu odada abdest almak artık orada oturmamaya,
 • Deniz kenarında yahut çöplük gibi yerlerde abdest almak üzüntüden kurtulmaya ve hastalığın geçmesine,
 • Abdest suyundan içmek hayır ve iyiliğe,korkudan emin olmaya, hastalıktan kurtulmaya ve berekete delalet eder.


  Nablusi: Bir kimse rüyada abdest alınması caiz olan bir su ile abdest üzerine abdest aldığını görse «Abdest üzerine abdest almak nurdur» hadîsine binaen nur üzerine nura ve o kimsenin gönlünün aydınlığına delâlet eder. Bazan da rüyada abdest almak, ileri gelen kimselerin yanında ihtiyaçlarının bitmesine delâlet eder.
  Rüyada temiz bir su ile tam olarak abdest aldığını gören kimsenin maksadına kavuşmasına, eğer tamamlamasa aksine delâlet eder. Rüyada süt, bal ve kendisiyle abdest alınması caiz olmayan diğer şeylerle abdest aldığım gören kimsenin, borçlanmasına delâlet eder.
  Rüyada abdest almak bütün dinlerde güzelliğe, Allah (C.C.) tarafından nail olunacak himayeye delâlet eder. Bir kimse rüyada namaz için abdest aldığını görse, o kimsenin korktuğu düşmanından dolayı Allah (C.C.)'ın hıfz ve emanında bulunmasına delâlet eder. Çünkü Allah (C.C), Musa (A.S.)'ya hitaben: «Korktuğun zaman abdest' al. Ailene de abdest almakla emret.Çünkü abdest alan kimse korkup kaçındığı şeylerde Allah'ın himayesindedir» buyurmuştur.
  Rüyada soğuk bir mahzende abdest alsa veya gusül yaptığını görse, çaldırdığı şeyini bulur. Rüyada abdest alıp namaza girdiğini gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulur ve Allah (C.C.) a hamdeder. Abdest almması caiz olmayan şeyle abdest aldığını gören kimse, mihnet ve meşakkat içinde bulunup ondan halâs olmasını bekler ve arzu ettiği şey de noksan kalır.

  Tüccar olan kimse rüyada abdestsiz namaz kıldığım görse, o kimse sermayesi olmadan mal kazanacağına delâlet eder. Eğer o kimse san'atkâr ise, yer bulamamasına, eğer kumandan ise, asker bulamamasına delâlet eder. Abdestsiz olduğu halde çöplük gibi kendisinde namaz kılmak caiz olmayan bir yerde namaz kıldığını gören kimsenin, daima arzu ve talepte bulunduğu bir şeyde hasrette kalmasına ve ona kavuşamayacağına delâlet eder.
  Rüyada yatağında abdest aldığını, ayağa kalkamadığını ve şiddetli bir hastalık içinde bulunduğunu gören kimsenin hanımından veya dostundan ayrılmasına delâlet eder. Rüyada evinde abdest aldığını gören kimsenin, bundan sonra o evde kalmayacağına delâlet eder.
  Rüyada mamur sokak ve hamamlarda abdest aldığını gören kimsenin Allah (C.C.) ve meleklerin gazabına uğrayacağına rezil olmaya, büyük bir zarara uğramasına ve gizlediği şeylerin meydana çıkmasından dolayı rezil olmasına delâlet eder. Çöplükte veya deniz kenarında halkın abdest aldığı bir yerde abdest alsa, üzüntü, keder ve acıların gitmesine delâlet eder.
  Bir kimse rüyada arkadaşının başı üzerine abdest aldığını görse, arkadaşına varis olarak onun eşyasına malik olur. Arkadaşının, kendi başında abdest aldığını görse, o kimseye o arkadaşından fazlaca zarar erişir, rezilliğe üzüntü ve kedere düşer.

  Bazı tâbirciler, rüyada abdest almak, rüya sahibinin yerine vereceği emanete veya ödeyeceği borcuna ya da yapacağı şahitliğe delâlet eder, dediler.
  Rüyada abdest aldığını ve abdestini tamamladığını gören kimse, üzüntülü ise, Allah (C.C.) onu bu üzüntüden halâs eder. Korkusu varsa, Allah (C.C.) onu korktuğu şeyden emin eder, hasta veya borçlu yahut günahkârsa, Allah (C.C.) ona şifa verir. Günahlarını affeder. Borcunu ödemesine kuvvet bahşeder.
  Rüyada abdestini tamamlayamadığmı ve tamamlaması da mümkün olmadığını gören kimsenin, arzu ettiği şeyin tamamlanmamasına ve onu elde etmesi onun herhalde abdestli bulunmasına tavakkuf ettiğine delâlet eder. Rüyada sıcak su ile abdest aldığını veya guslettiğini ya da sıcak suyu içtiğini gören kimseye, üzüntü, keder ve hastalık isabet eder.
  Rüyada abdest almak istediğini ve su bulamadığını gören kimseye, arzu ettiği şeyin meydana gelmesi için abdesti tamamlayıncaya değin güçleşmesine sonra yine arzu ettiği şeyin meydana gelmesinin kolaylaşacağına delâlet eder.


  Seyyid Süleyman: Rüyasında saf su ile abdest alıp tamamladığını gören; üzüntüden, borçtan, hastalıktan, günahtan ve korkudan kurtulur. Her bakımdan selamete çıkar. Hulasa bu rüya elbette hayırdır. Abdesti tamamlayamayan, arzu ettiği işi neticelendiremez. Abdest alınması caiz olmayan bir şeyle abdest almak da abdesti tamamlayamamak gibi tabir edilir. Bir kavle göre bal veya sütle abdest almak, din hususunda iyidir.
  Sıcak su ile abdest alan, kedere düşer ve bundan kurtulması ümit edilir. Abdest almak istediği halde suyun mevcut olmadığını görenin, arzusu güçlükle yerine gelir. Cünup olup abdest aldığını gören, çok zor bir işe girer.
  Abdulgani'en Nablusi demiştir ki: Abdesti varken abdest alan; ni'met üstüne ni'mete, rahmet üstüne rahmete nail olur. Rüya aynı zamanda büyük bir makamın habercisidir. Abdest almak ihtiyaçtan kurtulmak ve murada erişmektir.
  Namaz için abdest alan, düşmanından ve korktuğu şeyden muhafaza olur. Abdest alıp namaza başladığını gören, üzüntüden kurtulup, Cenab-ı Hakk'a hamdeder. Abdestsiz namaz kılmak; toplumun bütün fertleri için zorluğa işarettir. Namaz kılınması caiz olmayan bir yerde abdestsiz namaz kılan, arzusuna ulaşamaz. Yatağından kalkmadan yattığı yerden abdest alan; ya karısından yahutta bir dostundan ayrılır. Oturduğu odada abdest alan, o odada iskan etmez. Çarşıda veya hamamda abdest almak; Allah-ü Teala'nın gazabına delalettir.
  Rüya sahibinin gizli kusurları meydana çıkar. Bir çöplükte yahut deniz kenarında abdest almak; iyidir. Arkadaşının kendi başı üzerinde abdest aldığını gören, onun yüzünden zarara uğrar. Bir dostunun başı üzerinde abdest alan ise, ondan istifade eder ve zararına sebep olur.
  İbrahim'ül Eş-as diyor ki: Doğru şekilde abdest alıp tamamlamak; her halukarda hayırdır. Bu yorumcu yukarıdaki diğer tabirlere ilaveten şunu da söylüyor: Abdestini noksan alan, ibadette tembellik eder, arzusuna tam olarak kavuşamaz. Abdestini aldıktan sonra bu abdest suyundan içen; hayra, berekete, şifaya ve emniyete kavuşur.

 •